Sammenligning med annen oppvarming

Det er fordeler og ulemper med alle typer oppvarming. Her prøver vi å gi et så objektiv bilde som mulig av ulike alternativer som er tilgjengelige i markedet.

Varmepumpe

+ Økonomisk og miljøvennlig. Komfortabelt og driftssikkert. Fleksibelt, kan kombineres med f.eks. solvarme eller benyttes til oppvarming av svømmebasseng eller komfortkjøling.

- Stor investering.

Pellets

+ Økonomisk og miljøvennlig. Noen pelletsovner kan benyttes til annen oppvarming, f.eks. olje eller ved. Pellets bidrar til ventilasjonen og motvirker fukt.

- Mye arbeid. Krever lagringsplass. Støvete håndtering. Avhengig av prise på pellets.

Fjernvarme

+ Behagelig og enkelt. Som oftest miljøvennlig.

- Du låser deg til en leverandør i lang tid. Vanskelig å beregne fremtidige kostnader.

Elvarme

+ Behagelig og enkelt. Høy virkningsgrad

- Avhengig av strømprisen.

Gass

+ Høy virkningsgrad. Lavere miljøpåvirkning enn olje.

- Krever tilgang til gass.

Ved

+ Ingen ekstra kostnader hvis du har egen skog. Miljøvennlig hvis du benytter akkumulatortank. Bidrar til ventilasjonen og motvirker fukt. 

- Mye jobb. Sot.

Solenergi

+ Gratis energi. Miljøvennlig. Fungerer best i sommerhalvåret.

- Krever alltid en ekstra varmekilde. Tar plass på f.eks. taket. Høye investeringskostnader.

 

Olje

+ Enkelt. Noen oljekjeler kan anvendes til annen oppvarming (pellets, elpatron). Bidrar til ventilasjonen og motvirker fukt.

- Ikke miljøvennlig: olje er ikke en fornybar energikilde. Dyrt. Lukter. Forbud mot fossil oljefyring i 2020.

GRATIS RÅD

Uten at det koster deg noe, og selvsagt helt uforpliktende beregner vi dine energibesparelser og utarbeider forslag til varmepumpeløsning basert på opplysningene du gir oss.

UTFYLL SKJEMAET

Fyll ut opplysningene nedenfor og klikk send. Vi beregner energibesparelse og utarbeider forslag til varmepumpe basert på opplysningene nedenfor.

(* = obligatoriske opplysninger)

All personlig informasjon blir behandlet i henhold til våre regler for beskyttelse av persondata

Navn: * Adresse 1: * Postnummer: * Sted:* Telefon/mobil: * E-post: *

Nåværende energiforbruk

Oljeforbruk, liter/år El. til oppvarming, kWh/år Ved, parafin eller annet:

Huset

Byggeår: * Boligareal, totalt m²:

Jeg er interessert i varmepumpe for:

Annet som kan ha betydning for energiforbruk og beregning av besparelse: