Kvalitetspolicy

Vi utvikler og produserer varmepumper for oppvarming, varmtvann og kjøling for alle typer eiendommer, og tilbyr dem gjennom nøye utvalgte forhandlere. Vår virksomhet skal oppfylle kravene i lover og forskrifter, forstå kundenes behov, og kontinuerlig forbedre og effektivisere våre produkter og prosesser.

Vår virksomhets ambisjon er å sikre kvalitet i alle ledd ved å:

  • Være sertifisert i henhold til ISO9001:2015.
  • Ha et godt arbeidsmiljø og kontinuerlig kompetanseutvikling av våre medarbeidere.
  • Utvikle våre produkter i tverrfunksjonelle team med tidlig kundeinvolvering.
  • Kvalitetssikre komponenter og systemer i samarbeid med leverandører og i kundeliknende forhold.
  • Arbeide med FMEA og andre risikoanalyser for å identifisere og løse ut risikoer tidlig.
  • Samarbeide med leverandører som leverer korrekte komponenter til rett tid.
  • Produsere våre produkter med mål om null feil, gjennom klare instruksjoner, minimering av feilmuligheter og sluttkontroll av alle produserte enheter.
  • Samarbeide med sertifiserte installatører og forhandlere som er opplært i maskinvare og programvare for våre produkter.
  • Gjennomgå hver enkelt kundereklamasjon fra våre forhandlere og starte tverrfunksjonelle undersøkelser for problemløsning basert på frekvens og alvorlighetsgrad av rapporterte problemer.