Behandling av personopplysninger

Thermia (Thermia AB, org. nr.. 556269-6483. Snickaregatan 1, 671 34 Arvika, Sverige) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

Thermia behandler personopplysningene dine i forbindelse med produkter og tjenester som Thermia tilbyr deg. Vi beskytter personvernet ditt og gir deg deg informasjon om hvordan vi behandler opplysningene dine. Du kan kontakte oss på: privacy@thermia.com.

 

Behandling av personopplysninger

 • KONTAKTPERSONER HOS PARTNERE, FORHANDLERE, ANDRE ENN FORHANDLERE, FORHANDLERE PÅ PRØVE OG TREDJEPARTER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å kunne ta kontakt og korrespondere med deg i vårt selskapsvirke. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse (interesseavveining) i å skape effektive samarbeid i forretningssammenheng. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer opplysningene dine så lenge forretningsforholdet vårt varer. Et gjeldende forretningsforhold forutsetter at det har vært en aktiv korrespondanse mellom partene eller en aktuell transaksjon, for eksempel en registrering eller annen kontoaktivitet, innen ett år fra siste aktivitet.

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi gjør personopplysningene dine tilgjengelige for IT-leverandører og forretningspartnere i Stiebel Eltron-konsernet, som Thermia er en del av. Hvis et selskap i Stiebel Eltron-konsernet er lokalisert utenfor EU eller EØS, henter vi inn samtykke fra deg før informasjonen blir utlevert.

 • INFORMASJON OM SLUTTBRUKER OG KONTAKTPERSONER HOS FORHANDLERE SOM UTFØRER GARANTIFORPLIKTELSER FOR SLUTTKUNDE

   

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å ta kunne ta kontakt og korrespondere med deg i tilknytning til garantier vi gir.

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår avtale om å tilby eieren av enheten en fungerende garanti som består av å sikre produktets funksjon og driftssikkerhet.

  • Navn

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer opplysningene dine i den perioden vi er ansvarlige for garantien på produktet og i seks måneder etter at garantien er utløpt. Den maksimale garantiperioden er 10 år fra installasjonsdato.

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi utleverer personopplysningene dine til partnere, forhandlere, installatører og servicerepresentanter som skal utføre service på produktet ditt.

 • VELKOMSTHILSEN I FORBINDELSE MED REGISTRERING AV ENHET

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å sende en velkomsthilsen når du bruker Thermias digitale tjenester og for å tilby deg nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • E-postadresse

 • EIERENS AV ENHETENS KONTAKT MED THERMIA KUNDESERVICE, PARTNER, FORHANDLERE, ANDRE ENN FORHANDLERE, FORHANDLERE PÅ PRØVE ELLER SERVICEOMBUD

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt med dig för uppföljning efter utfört besök av installatör.

  I de fall garantiåtgärder har utförts kommer vi att registrera de uppgifter som har utförts på din enhet.

  Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt avtal om att erbjuda enhetsägaren en fungerande garanti som består av att säkerställa produktens funktion och driftsäkerhet.

  • E-post

  • Telefonnummer

  • Namn

  • Adress

  • Din melding

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer personopplysningene dine til de er utlevert til riktig partner, forhandler eller servicerepresentant. Vi lagrer opplysningene dine i den perioden vi er ansvarlige for garantien på produktet og i seks måneder etter at garantien er utløpt. Den maksimale garantiperioden er 10 år fra registreringsdato.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi utleverer personopplysningene dine til den partneren, forhandleren eller servicerepresentanten som skal kontakte deg.

 • BRUKERINFORMASJON VED OPPRETTING AV KONTO FOR THERMIAS DIGITALE TJENESTER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å muliggjøre bruk av Thermias digitale tjenester.

  Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen vår (EULA).

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer personopplysningene dine så lenge du ønsker å beholde kontoen din knyttet til Thermias digitale tjenester.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi utleverer personopplysningene dine til partneren, forhandleren eller servicerepresentanten som leverer de digitale tjenestene til deg.

 • VIDEREFORMIDLING AV FORSIKRINGSOPPLYSNINGER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for at produktet ditt skal være forsikret i maksimalt 10 år. Forsikringstid og garantitid kan variere. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er avtalen vår.

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

  Vi lagrer personopplysningene dine maksimalt i 10 år fra og med installasjonsdatoen for produktet.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi utleverer personopplysningene dine til forsikringsgiveren.

 • NYHETSBREV

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi ønsker å holde deg oppdatert om nye og relevante endringer i Thermias produkter og tjenester. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket eller be om å rette opp i personopplysningene dine ved å sende en e-post til privacy@thermia.com.

  • E-postadresse

  • Navn

   

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Behandlingen er basert på samtykke.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi deler personopplysningene dine med våre IT-leverandører.

 • BESØKENDE

   

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å registrere besøket ditt. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å holde høy sikkerhet når det gjelder konfidensialitet og brannrisiko. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Evt. opplysninger om ansettelse

  • Besøksvert

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi lagrer personopplysningene dine i opptil 30 dager etter at besøket er gjennomført.

   

   Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi deler personopplysningene dine med våre systemleverandører.

 • OPPLÆRINGSAKTIVITETER OG ARRANGEMENTER SOM THERMIA TILBYR TIL PARTNERE, FORHANDLERE OG BEDRIFTER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å registrere deg og tilby opplæring i forbindelse med våre produkter og tjenester.

  Hvis du selv har meldt deg på kurset, er det rettslige grunnlaget for behandlingen at vi har inngått en  avtale.

  Hvis arbeidsgiveren din har meldt deg på kurset, er det rettslige grunnlaget for behandlingen vår berettigede interesse, som består av å administrere og muliggjøre levering av opplæring. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Kontaktinformasjon

  • Tidligere kurs og ferdigheter

  Hvis ansatt i Thermia

  • Opplysninger om ansettelsestype

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi lagrer personopplysningene dine til opplæring og eventuell kursevaluering er gjennomført. Maks. seks måneder. Hvis vi er pålagt å lagre personopplysningene dine i henhold til juridiske krav, blir de oppbevart så lenge kravene gjelder.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi deler personopplysningene dine med våre IT-leverandører samt relevante sertifiseringsorganisasjoner. Vi samler inn personopplysningene dine fra deg når du melder deg på kurset. Hvis arbeidsgiveren din har meldt deg på opplæringen, får vi personopplysningene dine derfra.

   

 • KAMERAOVERVÅKNING

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Kameraer som er plassert innendørs:

  Vi behandler opplysningene dine for å overvåke enkelte områder og selve inngangen. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av å opprettholde høy sikkerhet i våre lokaler.

  Kameraer som er plassert utendørs:

  Vi behandler opplysningene dine for å overvåke fasader og innganger til eiendommene våre samt parkeringsplasser. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse av å opprettholde høy sikkerhet på området vårt. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Bevegelig bilde

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi lagrer opplysningene dine i ti dager etter at opptaket er gjort. Ved mistanke om lovbrudd opptrer vi i henhold til informasjonen under.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi deler personopplysningene dine med politiet ved mistanke om lovbrudd. I forbindelse med politianmeldelsen blir politiet informert om at det finnes materiale fra kameraovervåkningen som kan brukes i etterforskningen. Hvis politiet mener at materialet kan være av interesse for etterforskningen, overleveres materialet til politiet. Vi vil også gi servicebedrifter en mulighet til oppkobling ved behov. Servicebedrifter kan ikke ta del i innspilt materiale, men kan bare koble seg opp for serviceformål.

   

 • REKRUTTERINGSAKTIVITETER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å gjennomføre rekrutteringsprosessen på best mulig måte. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse av å gjennomføre prosessen på en så smidig og god måte som mulig. Hvis du har gitt samtykke til det, behandler vi opplysningene dine i en lengre periode for fremtidige rekrutteringsprosesser. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • Navn

  • Kontaktinformasjon

  • CV

  • Motivasjonsbrev

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi behandler aldri personopplysningene dine lenger enn det som er tillatt i gjeldende lov, forskrift, praksis eller myndighetsvedtak. Opplysninger som vi behandler om deg, oppbevares normalt så lenge det er nødvendig for den aktuelle rekrutteringsprosessen. Hvis prosessen avsluttes og du ikke blir tilbudt stillingen, sletter vi enten opplysningene dine eller ber om ditt samtykke for å oppbevare personopplysningene dine for fremtidige rekrutteringsprosesser. Opplysninger kan også bli lagret i lengre tid dersom du er blitt tatt ut til jobbintervju eller tilbys stillingen for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til diskrimineringsloven (2008:567).

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Du som søker kan på eget initiativ gi oss personopplysningene dine gjennom rekrutteringssystemet Varbi. Noen ganger samarbeider vi med rekrutteringsselskaper i en rekrutteringsprosess, og da kan vi komme til å utlevere personopplysningene dine til rekrutteringsselskapene Testhuset, Professionals Nord eller Intro for å muliggjøre en effektiv og god rekruttering. Personopplysningene dine kan bli gitt til selskaper i Stiebel Eltron-konsernet innenfor EU/EØS, men også til land utenfor EU/EØS. Dette er bare aktuelt hvis du søker på selskaper som har virksomhet utenfor EU/EØS. Ditt samtykke innhentes ved utlevering av opplysninger utenfor EU/EØS.

 • OVERHOLDELSE AV GJELDENDE BOKFØRINGS- OG JURIDISK LOV ELLER OPPBEVARING AV DATA FOR Å OPPFYLLE JURIDISKE KRAV

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til gjeldende regnskapslov og skattelovgivning. Det rettslige grunnlaget er oppfyllelse av rettslige forpliktelser.

  Vi kan også komme til å lagre opplysningene dine for å forsvare oss ved rettslige tvister i henhold til foreldelsesloven.

  • E-postadresse

  • Navn

  • Efternavn

  • Personnummer

  • Adresse

  • Annen personlig informasjon som kan påvise en transakjon

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi lagrer personopplysninger som kan inngå i regnskapsinformasjon i syv år i henhold til regnskapsloven, skattelovgivningen og foreldelsesloven.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Vi kan utlevere nødvendig informasjon til våre revisorer og relevante myndigheter hvis vi er pålagt ved lov, eller hvis du har gitt ditt samtykke i det enkelte tilfellet.

   

 • CHATBOT / DIGITAL SUPPORTASSISTENT

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi behandler personopplysningene dine for at vi skal kunne hjelpe deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å administrere saken.

  • E-postadresse

  • Telefonnummer

  • Navn

  • Adresse

  • Din supportøkt

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Vi lagrer opplysningene dine inntil konsultasjonen er fullført. For å sikre at hendelsen ikke skjer igjen, kan vi lagre personopplysningene dine i opptil 12 måneder.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  Det er Thermia AB som lagrer informasjonen din.

 • SOSIALE MEDIER

  FORMÅL OG GJELDENDE GRUNNLAG

  OPPLYSNINGSKATEGORIER

  Vi bruker plattformene Facebook, Instagram og LinkedIn for å kommunisere. På disse medieplattformene behandler vi opplysningene dine for å gi informasjon om våre produkter og tjenester og for å skape engasjement rundt varemerket vårt.  

  I utgangspunktet er det juridiske grunnlaget for behandlingen ditt samtykke. Hvis behandlingen derimot gjelder opplysninger om en annen person, er det rettslige grunnlaget for behandlingen vår berettigede interesse, som består av å markedsføre våre produkter og tjenester, skape engasjement rundt varemerket vårt og bistå deg med service. Kontakt oss for å delta i vurderingen via privacy@thermia.com.

  • E-postadresse

  • Ditt brukernavn

  • Opplysninger du selv oppgir i kommentarfelt

  Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?​​​​

  Hvis du har kommentert på våre innlegg på en sosial medieplattform, lagrer vi kommentarene så lenge innlegget er publisert. Vi kan imidlertid velge å fjerne f.eks. krenkende eller støtende kommentarer samt kommentarer som inneholder informasjon om en annen person på et tidligere tidspunkt på bakgrunn av vår plikt i henhold til loven. Vi kan også slette kommentarer på andre språk enn norsk og engelsk. En bruker har alltid rett til selv å slette sine kommentarer på siden vår.

   

  Hvem har tilgang til opplysningene dine?

  De sosiale medieplattformene Facebook, Instagram og LinkedIn får tilgang til opplysningene dine. Hvis du vil lese mer om hvordan den enkelte sosiale medieplattformen behandler personopplysningene dine, kan du lese personvernerklæringen deres.

   

  Overføring til land utenfor EU/EØS

  Hvis du ønsker å få en kopi av sikkerhetsreglene for overføring til tredjeland eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, kan du kontakte oss på privacy@thermia.com.

   

Overføring till land utenför EU/EØS

Vi forsøker alltid å behandle personopplysningene dine innenfor EU/EØS. Noen ganger kan vi imidlertid være nødt til å overføre personopplysningene dine til et land utenfor EU/EØS, for eksempel hvis vi deler personopplysningene dine med en leverandør som er etablert i eller lagrer personopplysningene i et land utenfor EU/EØS.

Uansett hvilket land personopplysningene dine behandles i, iverksetter vi alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS. I tilfeller der personopplysninger behandles utenfor EU/EØS, garanteres beskyttelsesnivået enten ved en beslutning fra EU-kommisjonen om at det aktuelle landet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller ved bruk av såkalte egnede beskyttelsestiltak. Eksempler på egnede beskyttelsestiltak er EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser eller bindende foretaksbestemmelser. Hvis du ønsker å få en kopi av beskyttelsestiltakene for overføring til tredjeland eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, er du velkommen til å kontakte oss. 

 

Dine rettigheter som datasubjekt (personen opplysningene gjelder)

Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket. En slik tilbaketrekking påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen på grunnlag av samtykket før tilbaketrekkingen. I henhold til personvernloven har du rett til å be om tilgang til informasjon om hvilke av personopplysningene dine som behandles, og be om korrigering av personopplysningene dine.

Du har også rett til å protestere mot og be om at personopplysningene dine blir behandlet i en begrenset grad samt rett til å be om at personopplysningene dine slettes. Du har også rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet (Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no).

Kontakt oss via privacy@thermia.com hvis du  ønsker å benytte deg av rettighetene dine eller trenger mer informasjon.

 

Overføring av data

Under visse forutsetninger har du rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

 

Oppdateringer

Denne siden ble sist oppdatert 23. mai 2023.