Vanlige spørsmål og svar

Vanligste spørsmål

 • Kan jeg få fuktproblemer i kjelleren når jeg slutter å fyre?

  Når det gjelder evt. fukt i kjelleren, er det bare å innstille regulatoren på varmepumpen slik at den avgir litt varme
  til kjelleren selv om sommeren – det holder fukten borte. I mer kompliserte tilfeller kan man komplettere med en viftekonvektor som sprer varme i kjelleren, samtidig som den skaper
  bevegelse i luften takket være den innebygde viften.

 • Hvordan tømmer jeg min elektriske varmtvannsbereder?

  Forberedelser:

  Følg trinnene nedenfor innen du starter tømmingen.

  1. Slå av strømmen til varmtvannsberederen.
  2. Steng tilførselen av kaldt vann.
  3. Åpne en varmtvannskran som er montert høyere opp enn varmtvannsberederen.

  Tømming

  Berederen kan tømmes på 2 måter:

  1: Gjennom sikkerhetsventilen i bunnen av berederen:

  Steng ventilen (1), juster sikkerhetsventilen (2) (vrid forsiktig).

  Berederen tømmer seg nå gjennom sikkerhetsventilens overløpsrør (3).

  Ved fare for frost, skal vannet tappes fra varmtvannsberederen.

  2: Hvis tanken er plassert i horisontal stilling kan være kaldt- og varmtvannsrørene demonteres.

  Vannet kan nå pumpes ut eller fjernes ved å bruke hevertmetoden.

 • Kan jeg fjernstyre varmepumpen?

  Ja, hvis du har en varmpumpe som er produsert i 2009 eller senere. Da har du mulighet til å fjernstyre og overvåke varmepumpen med tjenstene Thermia Online.

  Med appen SmartThings kan du styre din Thermia Aura via mobilen.

  Både Thermia Online og Aura Remote gjør at du kan styre varmepumpen via smarttelefon, nettbrett og PC. 

 • Tar varmen slutt hvis naboene også har boret?

  Nei, den varme som varmepumpen utnytter er solenergi og den er fornybar. Dog bør avstanden være på minst 20 meter til naboens borehull.

 • Hvem kan installere en Thermia varmepumpe?

   

  Fyll ut skjemaet - så setter vi deg i kontakt med en installatør.

Ytterligere spørsmål

Filter

 • Kan jeg tidsstyre min varmepumpe?

  Det er mulig å tidsstyre varmepumpen din gjennom den gratis tilleggstjenesten Smart Price i Thermia Online (tjenesten finnes i Premium Services i Thermia Online-appen). For mer informasjon om tjenesten og om den er tilgjengelig for din installasjon og varmepumpe, les mer om Smart Price.

 • Hvor finner jeg informasjon om tidsstyring med Smart Price?

  Du kan lese om den gratis tilleggstjenesten Smart Price på thermia.no/smartprice. Der finner du også en PDF med informasjon om hvordan tjenesten fungerer og hva du bør tenke på når du styrer varmepumpen din etter timepriser. (Direkte lenke til dokumentet her)

 • Hva skyldes det at jeg ikke kan finne og aktivere Smart Price i mitt Thermia Online?

  Sjekk om varmepumpen din er en av modellene som har tilgang til Smart Price, og at den er tilkoblet Thermias onlinetjenester med appen Thermia Genesis. Installasjonen i Online må også være registrert i Sverige, noe du gjør via "oppdater installasjon" som finnes i menyen øverst til høyre i Online.

  Gå til fanen SMART i Thermia Genesis og følg instruksjonene for aktivering av Smart Price.

  Hvis du ikke ser fanen SMART i appen, skyldes det at du ikke har en tilstrekkelig ny programvare (programvaren må være minst Genesis 13.00.). Kontakt din Thermia-forhandler for oppdatering av programvaren i varmepumpen din.

  *Les her om hvilke varmepumpemodeller som støttes av Smart Price-tjenesten.

  Sjekk om varmepumpen din er en av modellene som har tilgang til Smart Price, og at den er tilkoblet Thermias onlinetjenester med appen Thermia Online. Installasjonen i Online må også være registrert i Norge, noe du gjør via "oppdater installasjon" som finnes i menyen øverst til høyre i Online.

  Gå til fanen SMART i Thermia Online og følg instruksjonene for aktivering av Smart Price.

  Hvis du ikke ser fanen SMART i appen, skyldes det at du ikke har en tilstrekkelig ny programvare (programvaren må være minst Genesis 13.00.). Kontakt din Thermia-forhandler for oppdatering av programvaren i varmepumpen din.

  *Les her om hvilke varmepumpemodeller som støttes av Smart Price-tjenesten.

 • Hvorfor varierer trykket og nivået på kuldemediet?

  En væskes volum påvirkes av både temperatur og trykk. Derfor vil nivået variere. Dette merkes tydeligst på jord- og luftvarmepumper i forhold til bergvarmepumper. Grunnen til dette er at temperaturene ved bergvarme ikke påvirkes av lufttemperatur og sol på samme måten. En viss pendling mellom 0,5 til 1,5 bar er vanlig.

  Hvis trykket faller konstant, kan det tyde på at det er luft i systemet. Hvis trykket faller til tross for lufting av systemet må du kontakte installatøren for service.

 • Kan varmepumpen varme opp svømmebassenget?

  Ja, og med dagens varmepumper er det enkleste å installere et ekspansjonskort og en vekselventil. Da vil det vanlige kretskortet styre etter en innstilt temperatur.

 • Hvor dypt borer man når man installerer en bergvarmepumpe?

   

  Dybden på borehullet bestemmes av hvor mye energi du må utvinne for å varme opp huset og produsere varmt vann. Jo mer varme som er nødvendig, jo dypere må hullet være. Avstanden fra jordsmonn til fjell påvirker også dybden. Først må det bores gjennom jord - denne delen av borehullet fores med stålrør, som må gå minst 2 meter ned i grunnfjellet. 

  Den delen av borehullet som må fores med stålrør er den dyreste delen. Har du for eksempel 8 meter til fast fjell krever det minst 10 meters boring med stålrør. Deretter fortsetter man med boring i fjellet inntil ønsket dybde er nådd.

  Det er installatøren som beregner hvor dypt borehullet må være under hensyn tagen til energibehov, grunnforhold og varmepumpeanlegg spesifikasjoner.

 • Hvor lang tid varer varmen fra fjellet?

   

   

  Et varmepumpesystem koblet til et borehull vil senke temperaturen i borehullet . Men reduksjonen motvirkes av energien som strømmer inn fra bergmassivet. Det er anslått at temperaturen stabiliserer seg etter omtrent 5 år, og vil være et par grader lavere enn før boringen.

  Det viktige er at varmepumpeanlegget ikke fjerner mer varme enn det som leveres til borehullet . Er anlegget korrekt dimensjonert, vil borehullet levere varme til evig tid. Det er derfor viktig at utformingen av anlegget er gjort riktig, slik at du får riktig dybde på borehullet.

  Vanligvis er det anslått at utgangseffekten er 10-30 W/m (pr borehull meter) ved kontinuerlig drift. Jo lenger nord, jo lavere effektuttak kan det gjøres uten risiko for frysing av borehullet.

 • Hva koster en varmepumpeinstallasjon?

  Man kan ikke gi et generelt svar på dette. Men en grovkalkyle ligger på mellom kr 100.000 og kr. 150.000, men kan like gjerne havne både under og over helt avhengig av boligens forutsetninger og eierens ønsker.

  Det er imidlertid viktig å forstå at til tross for den store investeringen, betyr de sterkt reduserte driftskostnadene at de aller fleste kan få mer penger i lommeboka allerede fra dag en.  Det er også mer å lese om hva som påvirker dine bergvarmekostnader.

  En installatør kan komme på et hjemmebesøk og gi et konkret tilbud.

 • Har Thermia oversikt over plasseringen av nedgravde jordsløyfer (fra tidligere installasjoner)?

  Nei, Thermia har ikke oversikt over dette. Derfor er det viktig at kunden selv sørger for å kunne dokumentere hvor jordsløyfen graves ned.

 • Hvor dypt må jordvarme-slangen (kolletoren) graves ned?

  Slangen skal graves ca. 1 meter ned i jorden. Den nøyaktige dybden bestemmer installatøren basert på de forhold som gjelder i det enkelte tilfelle.

 • Kan gresset og blomstene dø hvis jeg velger jordvarme?

  De aller fleste klarer seg fint. Det har til og med blitt konstatert at jordvarme kan få gressplenen til å vokse bedre.

 • Kan man installere jordvarme i en villahage?

  Ja, det kan man, men vi anbefaler ikke dette som et første alternativ, fordi overflaten kan bli ujevn over tid. Den beste løsningen for jordvarme er å grave ned jordsløyfen på en overflate som ikke er følsom estetisk, som f.ek.s dyrket mark.

 • Kan jeg utnytte sjøvarme hvis stranden er langgrunn?

  Ja, men det er viktig at slangen nedgraves i sjøbunnen hvis det er grunt slik at den ikke fryser hvis det blir bunnfrossent.

 • Kan ankring ødelegge slangen?

  Ja, hvis sløyfen legges et sted hvor det er mye båttrafikk, er det viktig at området merkes med bøyer.

 • Hvor langt fra huset kan utedelen plasseres?

  Så lenge varmepumpen ikke stenges inne, er plasseringen fleksibel. Men det er en grense for hvor langt fra huset den kan stå. Maksimal lengde mellom utedel og innedel varierer fra 15m til 30m avhengig av varmepumpemodell. Installatøren kan gi deg råd og tips om plasseringen.

  Viften til en luft/vann varmepumpe må noen ganger gå på høyere turtall, når effektbehovet er ekstra stort. Det kan derfor være lurt å ikke sette den på steder der du vil ha det stille, for eksempel, utenfor et soveromsvindu. Det estetiske aspektet teller også, men hvor den til slutt plasseres er det du som bestemmer.

 • Følger det med varmtvannsbereder når man kjøper luft/vann varmepumpe?

  Når det gjelder Thermia Atec og Thermia iTec så velger du dette selv, eftersom det finnes flere ulike innedeler å velge mellom. Varmtvannsbereder inngår i noen innedeler.

 • Hvor stor vannmengde blir det ved avriming av en luft/vann varmepumpe?

  Ca 2-3 liter

 • Hvor mange avriminger bør en luft/vann varmepumpe gjøre i døgnet?

  Det er vanskelig å gi et generelt svar på hvor mange avriminger det bør være per døgn. Det avhenger av utetemperaturen, luftfuktigheten, hvor mye varmepumpe er i drift etc. En grov indikasjon på antallet avriminger kan være: Utetemperatur + 4 ° C til -4 ° C 6-12 stk / døgn, Utetemperatur -5 ° C til -10 ° C 4-8 / døgn, Utetemperatur -10 ° C til -20 ° C 1-3 stk / døgn.

 • Hvordan fungerer fjernkontrollen til Thermia Aura?
 • Kan man fjernstyre Thermia Aura?

  Ja, med appen SmartThings kan du styre din Thermia Aura T1 via mobilen.

 • Kan en luft/luft varmepumpe produsere varmtvann?

  Nei, den kan ikke produsere varmtvann. Funksjonen til en luft/luft varmepumpe er å hente energi fra uteluften for å skape varmluft innendørs. Den varme luften spres via varmepumpens innedel.

 • Kan jeg selv montere en luft/luft varmepumpe?

  Fra og med 1. september 2013 ble det ulovlig å gjøre dette selv. Alle fagfolk som jobber med montering, reparasjoner eller demontering av varmepumper må være F-gass sertifisert. 

   

 • Kan man koble til et solcellepanel og hvor godt vil det fungere?

  Naturligvis går det, og det finnes mange ulike alternativer. Alt fra enkle til mer kompliserte løsninger som alle gir et tilskudd av energi. Snakk med din installatør.

 • Kan jeg få fuktproblemer når jeg slutter å bruke skorsteinen?

  Det finnes to måter å unngå fukt i skorsteinen på når man slutter å bruke den. Den ene måten er at man tetter igjen skorsteinen i toppen med en hette så det ikke kan regne ned i røykgangen.
  Den andre måten er at man lar den være helt åpen så det skapes trekk gjennom den. Man må aldri velge å bare tette igjen skorsteinen i bunnen ettersom det da kan komme inn regnvann
  som ikke vil forsvinne.

 • Hvordan tømmer jeg min elektriske varmtvannsbereder?

  Forberedelser:

  Følg trinnene nedenfor innen du starter tømmingen.

  1. Slå av strømmen til varmtvannsberederen.
  2. Steng tilførselen av kaldt vann.
  3. Åpne en varmtvannskran som er montert høyere opp enn varmtvannsberederen.

  Tømming

  Berederen kan tømmes på 2 måter:

  1: Gjennom sikkerhetsventilen i bunnen av berederen:

  Steng ventilen (1), juster sikkerhetsventilen (2) (vrid forsiktig).

  Berederen tømmer seg nå gjennom sikkerhetsventilens overløpsrør (3).

  Ved fare for frost, skal vannet tappes fra varmtvannsberederen.

  2: Hvis tanken er plassert i horisontal stilling kan være kaldt- og varmtvannsrørene demonteres.

  Vannet kan nå pumpes ut eller fjernes ved å bruke hevertmetoden

 • Kan jeg bruke luftrenseren i Thermia Aura uten oppvarming og kjøling av huset?
 • Kan jeg udnytte søvarme på lavt vand

  Ja, men det er vigtigt, at slangen graves ned i havbunden, hvis vandet er lavt. Sådan undgår du at slangen fryser, hvis søen bliver bundfrossen.