Sjekkliste

Her er en sjekkliste du bør gå gjennom før du kjøper varmepumpe

Før du bestemmer deg for varmepumpe er det visse spørsmål og overveielser som bør gjøres. Vi har laget en guide for å gjøre valget enklere for deg.

1. Vurdering av ditt nåværende varmesystem

Hvor gammelt er ditt nåværende system? Hvor lang tid er det igjen før det må byttes ut? Hvor effektivt er systemet i dag? Dette er noen spørsmål som bør besvares. Det kan være veldig ugunstig å fortsette å bruke det gamle systemet selv om det holder noen år til, hvis det ikke er effektivt. 

2. Nåværende energikostnad

Hovedårsaken for de aller fleste som bytter til varmepumpe er at dagens varmekostnader er for høye. Finn fram alle energi- og strømkostnader du har hatt med det gamle systemet, gjerne noen år tilbake slik at fjorårets milde vinter og varme sommer ikke blir den eneste referansen. Det kan fort bli misvisende.

3. Huset

For å få en optimal varmepumpeløsning er det viktig at installatøren får svar på følgende spørsmål:
Hvor mange etasjer er det i huset, er det også kjeller og loft?  Boligareal?
Spesielle forutsetninger? F.eks. store takhøyder. Har du planer om å bygge ut? 
Har du svømmebasseng ?

4. Tomten og jordsmonnet

For jordvarme er det nødvendig at tomten er tilstrekkelig stor for at den lange kollektorslangen skal kunne plasseres i jorden på riktig sted
For bergvarme kan fjellgrunnen och jordsmonnet (avstand til fjellet) påvirke prisen på boringen
For en luftvarmepumpe er det nødvendig med nok plass til utedelen utenfor huset

5. Varme- og varmtvannsbehov

Hvilket energibehov har huset? Hvor mange bor i boligen? Bor det tenåringer der, forbruker de gjerne mye varmtvann. Eldre mennesker vil til gjengjeld ha det ekstra varmt. Her gjelder det å tilpasse varmepumpens størrelse etter husets behov.

6. Dimensjonering

Dimensjoneringen er meget viktig ettersom varmepumpen skal:

a) Varme opp huset ditt på den mest lønnsomme måten hele året
b) Håndtere selv de kaldeste dagene i året

En større varmepumpe gir en høyere investeringskostnad, men lavere driftskostnad. På samme måte gir en mindre varmepumpe en lavere investeringskostnad, men høyere driftskostnad. En korrekt dimensjonering gir derfor en optimal balanse mellom investering og driftskostnad

7. Forventede besparelser

En effektiv varmepumpeinstallasjon kan senke oppvarmingskostnadene med mer enn tre fjerdedeler. Det er mange faktorer som påvirker denne effekten. Noen eksempler er husets utforming, varmepumpens og varmesystemets dimensjonering og bruk, samt temperaturen utendørs.

Hvor lang tid tar det før du har tjent inn investeringskostnaden? Her finnes ingen fasit. Det kommer an på hvor store dine nåværende oppvarmingskostnader er sammenlignet med de besparelsene
du kommer til å få. Her hjelper installatøren deg gjerne med en beregning.

 

8. Støy

En bra luft/vann varmepumpe skal ikke støye slik at den forstyrrer omgivelsene. De fleste mennesker plages normalt ikke av lyden
fra varmepumpen. Men har du mulighet til å høre på et allerede installert anlegg er dette en stor fordel.

9. Fjernstyring

Med tilbehøret Thermia Online kan du fjernstyre varmepumpen via smarttelefon, nettbrett og PC. Du kan senke varmen når du er borte, og med enkle tastetrykk øke varmen rett før du kommer hjem fra ferie

10. Komfortkjøling

På varme sommerdager kan det være behagelig å ha det svalt i huset. Mange varmepumper kan løse dette for deg til en betydelig lavere kostnad enn tradisjonell aircondition. Komfortkjøling kan skje på to måter:

Passiv kjøling -ved å sirkulere den kalde væsken som finnes i kollektorslangen skapes kjøling til en kostnad som svarer til energiforbruket til et par lyspærer.
Aktiv kjøling - hvis passiv kjøling ikke er tilstrekkelig kan man la varmepumpens kompressor produsere mer kulde.

11. Sammenligning av tilbud

Vær kritisk når du skal velge varmepumpe. Det er viktig at du ikke sammenligner epler og pærer. La oss ta et eksempel: Du får to forskjellige
tilbud på varmepumper, et av merket X til en bestemt pris, og et av merket Y til en pris som er 20 prosent høyere. Her gjelder det å sjekke at de to tilbudene
gjelder like komplette anlegg, og at den billige varmepumpen (X) har en
tilstrekkelig effekt for å klare oppvarmingen av ditt hus. Gjør den ikke
det, uten dyr tilleggsvarme, kan det fristende kjøpet fort spises opp av
høye driftskostnader.

12. Finansiering

Den beste finansiering oppnår du som regel gjennom din bankforbindelse. Det pleier sjelden å være noe problem, da du bruker investeringen for å redusere driftskostnader.

13. Må en boring varsles til det offentlige?

Man trenger vanligvis ikke sende søknad eller melding til kommunen for å få boret en brønn på egen eiendom. Enkelte kommuner praktiserer imidlertid meldeplikt eller søknadsplikt med henvisning til en kombinasjon av Plan- og bygningsloven, forurensningsloven, vannressursloven og lokale forskrifter – så undersøk på forhånd. Dette kan brønnboringsfirmaet hjelpe deg med.

14. Trygghet

Kunnskapsrike og ansvarlige installatører er viktig for et godt sluttresultat. Forsikre deg om at installatøren er autorisert og har den nødvendige kompetansen innen varmepumpeteknologi. Forsikring for deg som kunde er selvfølgelig viktig. Undersøk hva som gjelder om det skulle oppstå en skade på varmepumpen etter at garantitiden utløper. Undersøk hva den dekker og hvor lenge.