TWS teknologi gir ekstra effektiv produksjon av varmtvann

Alle Thermias varmepumper med innebygd varmtvannsbereder leveres med den patenterte TWS teknologien (Tap Water Stratificator). TWS teknologien gjør at du får ekstra mye varmtvann fra varmepumpen, samtidig som den varmer opp vannet raskere og senker varmekostnadene.

TWS spiralens funksjon

TWS teknologien er utviklet for varmepumper. Det betyr at vannet i varmtvannsberederen varmens opp via en spiral som er plassert midt i berederen, til forskjell fra tradisjonell teknologi hvor varmen kommer fra berederens vegger.

 

TWS teknologiens fordeler

Rask oppvarming

Takket være TWS spiralens store kontaktflate med vannet og den sentrale plasseringen i varmtvannsberederen, blir varmeoverføringen ekstra effektiv. Det gir rask oppvarming av vannet - en TWS bereder varmer opp vannet mer enn dobbelt så fort som en varmtvannsbereder med tradisjonell teknologi. 

Større mengde varmt vann

En annen stor fordel med TWS teknologien er at vannet i berederen deles i lag, slik at det varmeste vannet stiger til toppen hvor det tas ut. Påfylling av nytt kaldt vann skjer i bunnen av berederen. På bildet viser den grønne fargen varmt vann og den blå lunken. Fordi det er det varmeste vannet som hele tiden tappes, kan man få ut betydelig mer varmtvann fra en TWS-bereder uten at temperaturen på vannet synker.

Lave varmekostnader

Takket være lagdelingen, og at det varmeste vannet blir tatt ut på toppen, kan den gjennomsnittlige temperaturen i TWS berederen holdes på et lavere nivå. Den energimengde som bare vil produsere lunkent vann i en konvensjonell bereder er nok til å gi virkelig varmt vann i toppen av en TWS bereder. Resultatet er at en varmepumpe med TWS bereder har mye lavere varmekostnader .

Takket være TWS teknologien kan varmepumpen levere: mer varmtvann til lavere kostnadere på kortere tid enn en varmepumpe med tradisjonell varmtvannsbereder.