Timeprisstyring

Timeprisstyring er en måte å planlegge og tilpasse varmepumpens varme- og varmtvannsproduksjon på basert på timeprisen på strøm. Ved å varme opp hus og varmtvann litt ekstra når prisen er lav og så klare seg med mindre oppvarming når strømprisen er høy, kan en del av strømforbruket flyttes til tidspunkter da strømprisen er lav.


Smart Price

  • Timeprisstyr varmepumpen din etter gjeldende strømpris
  • Kostnadsfri tilleggstjeneste via Thermia Online
  • Tilgjengelig for varmepumper som styres via Thermia Genesis-appen