Scrollkompressor

Hjertet i Thermias varmepumper er en spesialutviklet scrollkompressor. Scrollkompressoren gir din varmepumpe fordeler når det gjelder effektivitet, lydnivå og levetid.

Scroll betyr spiral. I 2002 introduserte Thermia markedets første scrollkompressor utviklet for varmepumper. Spiralkompressoren erstattet den konvensjonelle stempelkompressor, og hadde en spiralformet kanal mellom to metallhalvdeler. Spiralens rolle er å komprimere kuldemediegassen på en effektiv måte. Jo mer effektiv kompresjonen er, desto mer effektiv er varmepumpen.

Den største fordelen med scrollkompressoren er at sørger for at varmepumpen har høy effektivitet også når det produseres varme og varmt vann ved høye temperaturer. En annen fordel er at scrollkompressoren har færre bevegelige deler enn en konvensjonell kompressor. Det reduserer støy og øker levetiden.

Scrollkompressorer finnes i Thermias bergvarmepumper, jordvarmepumper, sjøvarmepumper og luft/vann varmepumper.