HGW patentert teknologi for produksjon av varmtvann

Med HGW (Hot Gas Water heater) har Thermia utviklet en unik og patentsøkt metode for produksjon av varmtvann med varmepumpe. Med teknologien har vi også lykkes å løse en tidligere umulig kombinasjon;
høyere årsvarmefaktor i kombinasjon med uovertruffen varmtvannskomfort.

Thermias patenterte HGW teknologi innebærer at du får ekstra mye varmt vann til en lavere kostnad den delen av året huset varmes opp (når kompressoren er i drift) Ved å utnytte boligoppvarmingen til samtidig å produsere varmt vann, kan man si at du får det varme vannet "på kjøpet" når varmepumpen varmer opp huset.

Ettersom HGW teknologien gir høyere temperatur i varmtvannsberederen kan du få ut betydelig mer varmt vann fra varmepumpen. Samtidig blir oppvarmingen mer effektiv. HGW teknologien øker varmepumpens årsvarmefaktor med ca. 10 prosent.  COP for varmtvannet kan til og med bli så høy som 5. Det betyr
at produksjonen av varmtvann er fem ganger så høy som tilførselen av energi.

Fordeler med HGW:

  • Stor mengde med varmt vann
  • Senker kostnadene ved produksjon av varmt vann
  • Øker årsvarmefaktoren

 

Slik fungerer HGW teknologien:

  1. En liten del av det oppvarmede vannet som er på vei ut av husets varmesystem, passerer via den ekstra varmeveksleren.
  2. Der varmes det opp ytterligere til mellom 50-90 °C innen det går videre til varmtvannsberederen.
  3. Resultatet blir at du uten ekstrakostnader får tilgang til ekstra mye varmtvann den tiden på året som huset varmes opp.

(HGW teknologien er kun aktiv når kompressoren er i drift, altså når varmepumpen varmer opp huset)

En varmepumpe med HGW teknologi er ekstra verdifull i husholdninger med behov for store mengder varmtvann. Der er det viktig at man, foruten lave varmekostnader, også kan være trygg på at det finnes nok varmtvann til alle.