Installasjon av luft/vann varmepumpe

Ønsker du å installere luftvarme? Ta kontakt med en installatør som kan hjelpe deg med alt fra riktig produktvalg til ferdig varmesystem.

Når du skal installere en luft/vann varmepumpe er det installatøren som har totalansvaret. Arbeidet kan ofte utføres i løpet av få dager. Normalt trenger varmen kun være av et par timer. For deg som kunde, bør det være en enkel sak å få installert en luft/vann varmepumpe.

Installasjonen av en luft/vann varmepumpe er enklere, og dermed også rimeligere enn installasjon av bergvarme og jordvarme. Man skal dog huske på, når man diskuterer investeringskostnader, at en luft/vann varmepumpe normalt sett ikke gir like store besparelser som en bergvarmepumpe eller en jordvarmepumpe.

Hensyn som må tas i forbindelse med installasjonen

Thermias luft/vann varmepumper består av to deler: en innedel og en utedel. Disse delene skal kobles sammen med rør under installasjonen. For å unngå effekttap i rørene er det viktig at delene ikke er plassert for langt fra hverandre.

Ved installasjonen er det også viktig å tenke på plasseringen av utedelen. Om vinteren kan det være nødvendig å la viften i utedelen gå på et høyere turtall for å gi tilstrekkelig effekt. Hvis utedelen er plassert på et sted som er følsom for lyd, kan dette oppleves som støy.

Fyrer du med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarmepumpe eller luft/vann varmepumpe et meget godt alternativ.

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE

Tilskudd fra Enova

I 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere og fra 2020 må du slutte fyre med olje.  
Få penger tilbake for energitiltak!

LES MER OM TILSKUDD FRA ENOVA

Varmepumpen gir dobbel gevinst

Familien Hansen på Tretten installerte luft/vann varmepumpe i 2008, og er meget fornøyd med besparelsene.

LES OM FAMILIEN HANSEN