Bergvarme og jordvarme

Bergvarme, jordvarme og sjøvarme fungerer i prinsippet på samme måten. Den eneste forskjellen er hvor varmepumpen henter energien fra.

De grunnleggende prinsippene når det gjelder bergvarme, jordvarme og sjøvarme er like. Man bruker den samme varmepumpen i alle tilfellene. Forskjellen er at energien hentes på tre ulike måter. Når det gjelder bergvarme så henter varmepumpen energien fra et borehull i fjellet, for jordvarme hentes energien fra en slynge som er gravet ned i bakken, og når det gjelder sjøvarme  kommer energien fra en slynge som ligger nedsenket i vann. Men inne i huset er løsningen den sammen i alle tre tilfeller. 

Der er derfor denne type varmepumpe like gjerne kan kalles for bergvarmepumpe som jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe. Hvilken av de tre benevnelser den får tilslutt, avhenger av hvilken energikilde den kobles til ved installasjonen. 

Bergvarme

Med bergvarme henter du energi fra fjellgrunnen. Energien hentes fra et borehull som bores dypt i fjellet. 

Jordvarme

Med jordvarme henter du energi fra en slynge som graves ned i bakken. Slyngen ligger ca. 1 meter under jordoverflaten. 

Sjøvarme

Med sjøvarme henter du energi fra en slynge som senkes ned i vann, foreksempel i en sjø, innsjø eller elv.