Service og reklamasjon

Her har vi samlet informasjonen du trenger ved service- og reklamasjons spørsmål.

Utfylling av registreringsskjema

Service/reklamasjon og support på din varmepumpe

Registreringsskjemaet sendes Thermia Norge AS så snart som mulig etter at installasjonen er utført. Sendes til service@thermia.no.

Reklamasjonsskjema fylles ut med riktige opplysninger og sendes til service@thermia.no

Thermia Norge AS, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen

Fremgangsmåte ved reklamasjon

Ved reklamasjon ber vi om at Reklamasjonsskjemaet fylles ut med følgende opplysninger:

  • Varmepumpe type
  • Serienummer / tilvirkningsnummer
  • Installasjonsdato / igangkjøringsdato
  • Navn og adresse på installatør.
  • Navn og adresse der varmepumpen er installert.
  • Beskrivelse av feil, utfyllende informasjon.
  • Alarmkode som vises i displayet.
  • Beskrivelse av utført reparasjonsarbeid.

Reklamasjonskjema og faktura som ikke inneholder disse opplysningene vil bli returnert for å få utfyllende opplysninger.

Feil som ikke skyldes Thermia

Et varmepumpeanlegg består i hovedsak av 3 deler. Kald side, varm side og selve varmepumpen. Det er bare varmepumpen som har instrumentering og logikk som fanger opp feil i varmeanlegget. Varmepumpen fanger opp slike feil for å unngå at varmepumpen er aktiv under forhold som kan skade komponenter i varmepumpen.

Dersom det påvises installasjonsfeil eller feil utenfor varmepumpen som forårsaker reklamasjon eller skade på varmepumpen, vil vi belaste våre kostnader.