Installasjon av sjøvarme

Ønsker å installere sjøvarme ta kontakt med en installatør som hjelper deg med alt fra riktig produktvalg til ferdig varmesystem.

Når du skal installere sjøvarme må du inngå en avtale med en installatør som kan ta totalansvaret. Arbeidet tar som regel ikke mer enn noen dager. For deg som kunde, skal det være en enkel sak å få installert en varmepumpe som henter energi fra sjøen. Det samme gjelder for bergvarme og jordvarme – prosessen er på mange måter den samme.

Nedenfor ser du hvordan en typisk installasjon foregår, trinn for trinn. På grunn av lokale forskjeller kan tidsbruken variere fra sted til sted. Normalt tar det et par dager med graving og nedsenking av kollektorslangen, demontering av eksisterende varmeanlegg samt pumpeinstallasjon. Oftest trenger varmen kun å være avstengt noen få timer. Varmepumpen har en elkolbe som kan benyttes til oppvarming inntil kollektorslangen er klar.

Installasjon

Del 1: Kollektorslangen

For å hindre at væsken i kollektorslangen fryser, må man grave en grøft fra sjøbredden og frem til husveggen. Grøften må være tilstrekkelig dyp, dels med tanke på frost og tele, men også for å unngå skader i forbindelse med at vannet fryser på vinteren. 

Deretter legges kollektorslangen ut i sjøen, og fylles  med brinevæske. Ved hjelp av vekter senkes slangen ned på bunnen av sjøen. Det er viktig at nedsenkningen gjøres korrekt.

Del 2: Installasjon av varmepumpen

Det eksisterende varmeanlegg demonteres, og den nye varmepumpen settes på plass. Den første dagen bruker man som oftest å komme så langt at varmepumpens elkolbe kan starte oppvarmingen av det varme vannet og vannet som skal sendes ut i varmesystemet. 

Neste skritt er å trekke rørene mellom varmepumpen og husveggen der rørene fra kollektorslangen kommer inn. Når tilkoblingen utføres fylles rørene med brinevæske, som i løpet av noen timer sendes rundt i varmesystemet for å fjerne evt. luft. En elektriker kobler varmepumpen til boligens sikringsskap.