Utskiftning av en gammel varmepumpe

En varmepumpe er bygget for å levere varme og varmt vann uten problemer i mange, mange år. Men før eller senere, kommer dagen når varmepumpen må erstattes med en ny.

Når dagen kommer, kan det være fristende å gå ned i fyrrommet, se hva som er der, og bare be installatøren komme og erstatte varmepumpen med en tilsvarende. Men det er som oftest en ganske dårlig idé. Ofte har varmepumpen gjort jobben sin i minst 20 år, og i den tiden, kan det ha skjedd mye. Du har kanskje bygget på huset eller innredet loftet? Fått svømmebasseng? Bygget garasje? Installert gulvvarme?

De endrede forholdene kan bety at den gamle varmepumpen er for svak til å levere den effekt som huset trenger. Dette kan i sin tur bety at du som har bergvarme, må vurdere om borehullet er tilstrekkelig dypt.

Dersom det skulle vise seg at borehullet ikke leverer nok, må du kanskje bore på nytt. Men ofte fungerer det helt fint å bruke det eksisterende borehull. Våre nyeste varmepumpe modeller, som er utstyrt med inverter kompressor, er spesielt godt egnet til effektivt å utnytte kapasiteten på eksisterende borehull.

Poenget er at det er nødvendig med en ny dimensjonering for å sikre at du foretar en best mulig investering - tilpasset forholdene i huset, ditt borehull og dine nåværende behov. Den enkleste måten er å få en installatør til å foreta en beregning.