Hva kan du spare med jordvarme?

Det er lønnsomt å installere en jordvarmepumpe, både for miljøet og din økonomi.

1. Betaler seg over tid

En investering i jordvarme er en langsiktig investering. Reduksjonen i varmekostnadene, som jordvarmepumpen vil gi, vil over tid dekke hele investeringskostnaden. En nedbetalingstid på 5 - 10 år er vanlig. Hvor mange andre varmesystemer betaler for seg selv i løpet av sin levetid? 

2. Mer penger fra første dag

Du trenger ikke å vente på resultatene. Selv om du tar opp et lån for å finansiere bergvarmen, så sparer du penger fra dag én. Besparelsene i varmekostnadene er normalt høyere enn både renter og avdrag på lånet. En nærmere forklaring finner du her.

3. Øker boligens verdi

Når du installerer jordvarme øker boligens verdi. Det betyr at en jordvarmepumpe vil betale seg selv to ganger; både når den betaler investeringskostnadene, og i en høyere salgspris den dagen du selger huset.

Hvor mye kan jeg spare med jordvarme?

Det er ikke mulig å gi et svar som gjelder for alle, fordi hvert hus og hver installasjon er unik. Men generelt kan vi si at det er mulig å redusere varmekostnadene med opptil 80% avhengig av hvilket varmesystem du har fra før. Prøv vår enkle kalkulator for å få et overslag.

 

Hva koster jordvarme?

Dette er et spørsmål som vi ofte får. Vi mener at jordvarme ikke er en kostnad, men en  en investering. Besparelsene er ofte så store at det er nok til å betale både renter og avdrag dersom du må låne for å finansiere. Dessuten øker verdien på din bolig når du installerer jordvarme. 

Generelt kan man si at nedbetalingstiden for jordvarme er mellom 5 - 10 år, forutsatt at huset har et vannbasert oppvarmingssystem. Hvis den gamle oppvarmingen er direkte elektrisitet, endres forholdene.

For å få et godt svar på spørsmålet om sparing, må du kontakte en installatør som kan komme på befaring. Installatøren kommer hjem til deg og kartlegger behov og forutsetninger. Ut fra dette, vil de anbefale den beste varmepumpeløsningen for deg. Du kan også få informasjon om hvor store årlige besparelser du kan forvente i forhold til ditt eksisterende varmesystem.

Hva kan du spare med jordvarme? Du kan få et generelt overslag ved å bruke vår kalkulator via lenken nedenfor. Jordvarme er garantert et valg som vil gagne både miljøet og lommeboken, uavhengig av hvordan finansieringen løses.

En eksakt pris for et jordvarmeanlegg er avhengig av forholdene. Kontakt en lokal installatør og han kan gi deg et tilbud som passer for dine behov og dine forhold.

Hvordan installeres jordvarme?

Se, prosessen, trinn for trinn. Det er enklere enn man skulle tro å installere en jordvarme.

INSTALLASJON JORDVARME

Fyrer du fremdeles med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme eller jordvarme et meget godt alternativ.

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE