Hva kan du spare med jordvarme?

Det er lønnsomt å installere en jordvarmepumpe, både for miljøet og din økonomi.

1. Betaler seg over tid

En investering i jordvarme er en langsiktig investering. Reduksjonen i varmekostnadene, som jordvarmepumpen vil gi, vil over tid dekke hele investeringskostnaden. En nedbetalingstid på 5 - 10 år er vanlig. Hvor mange andre varmesystemer betaler for seg selv i løpet av sin levetid? 

2. Mer penger fra første dag

Du trenger ikke å vente på resultatene. Selv om du tar opp et lån for å finansiere bergvarmen, så sparer du penger fra dag én. Besparelsene i varmekostnadene er normalt høyere enn både renter og avdrag på lånet. En nærmere forklaring finner du her.

3. Øker boligens verdi

Når du installerer jordvarme øker boligens verdi. Det betyr at en jordvarmepumpe vil betale seg selv to ganger; både når den betaler investeringskostnadene, og i en høyere salgspris den dagen du selger huset.

Hvor mye kan jeg spare med jordvarme?

Det er ikke mulig å gi et svar som gjelder for alle, fordi hvert hus og hver installasjon er unik. Men generelt kan vi si at det er mulig å redusere varmekostnadene med opptil 80% avhengig av hvilket varmesystem du har fra før. Prøv vår enkle kalkulator for å få et overslag.

 

For å få et godt svar på spørsmålet om sparing, må du kontakte en installatør som kan komme på befaring. Installatøren kommer hjem til deg og kartlegger behov og forutsetninger. Ut fra dette, vil de anbefale den beste varmepumpeløsningen for deg. Du kan også få informasjon om hvor store årlige besparelser du kan forvente i forhold til ditt eksisterende varmesystem.

Test kalkulatoren og se hva du kan spare
Hvilken energikilde har du i dag?
Velg varmesystem
Nåværende forbruk (kWh/år)
0
øre/kWh (inkl. nettleie og avgifter) kr/m3
OBS! Dette er en enkel kalkulator. Kontakt en installatør for en mer utfyllende beregning.
VARMEKOSTNADER Nåværende kostnader (kr) 0 Nye kostnader (kr) 0
Du kan spare (kr) 0

Gjør en rask beregning

Med vår kalkulator kan du lage en omtrentlig beregning av dine besparelser. Men husk det er mange faktorer som påvirker.

Hvordan installeres jordvarme?

Se, prosessen, trinn for trinn. Det er enklere enn man skulle tro å installere en jordvarme.

INSTALLASJON JORDVARME

Fyrer du fremdeles med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme eller jordvarme et meget godt alternativ.

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE