Optimumteknologi gir varmepumpen optimale driftsforhold

Thermias Optimumteknologi gir varmepumpen optimale driftsforhold. Varmepumper med Optimumteknologi får en høyere årsvarmefaktor fordi kuldekretsens effektivitet øker.

En varmepumpe med Optimumteknologi har turtallsstyrte sirkulasjonspumper . Ved å øke/redusere sirkulasjonspumpens hastighet sørger varmepumpen for at det hele tiden er en ideel temperaturforskjell i kuldekretsen, på både varme og kulde siden. På denne måten sørger Optimumteknologien for at varmepumpen alltid jobber under optimale forhold, noe som øker varmepumpens effektivitet.

Teknisk forklaring:
For at kuldekretsen i en varmepumpe skal arbeide mest mulig effektivt kreves optimale arbeidsforhold både på den varme siden (= husets varmesystem ) og den kalde siden (= borehullet, kollektorslangen i bakken eller luftmodulen). For å oppnå optimale driftsbetingelser, skal forskjellen på utgående og inngående temperatur ligge fra 7-10 ° C på den varme siden, og  3 ° C på den kalde siden.

Optimumteknologien sørger for at effektiviteten (årsvarmefaktoren) for din varmepumpe øker og at energiforbruket reduseres.

Følgende Thermia varmepumper er utstyrt med optimumteknologi: