Hvordan fungerer jordvarme?

En jordvarmepumpe varmer opp boligen ved å utnytte solvarmen som lagres i bakken.

Slik fungerer jordvarme

  1. En kollektorslange graves ned i bakken på ca 1 meters dybde
  2. I kollektorslangen sirkulerer det væske
  3. Væsken varmes opp av jordvarme som er lagret fra solen
  4. Oppvarmet væske pumpes opp til boligen
  5. En jordvarmepumpe utvinner varmen ved hjelp av kompressorteknologi
  6. Væsken pumpes tilbake til jorden igjen

For å utnytte jordvarmen, graver man en kollektorslange i jorden på ca 1 meters dybde. Hvor lang kollektorslange som er nødvendig, bestemmes bl.a av boligens størrelse og plassering. Væsken i kollektorslangen henter varme fra bakken. Ved hjelp av energieffektiv kompressorteknologi, utvinnes varmen som så fordeles i husets varme - og varmtvannssystem. Væsken pumpes tilbake i kollektorslangen, hvor det blir varmet opp, og igjen utnyttes av jordvarmepumpen.

Væsken i kollektorslangen fortsetter å sirkulere runde etter runde, år etter år. Jordvarmen passer seg selv, og varmepumpen har en levetid på 20-30 år.

Det er mange fordeler med jordvarme:

  • Jordvarme har minimale påvirkninger på miljøet
  • Varmekostnadene kan reduseres med opptil 85 %
  • Det er ikke nødvendig med en energibrønn
  • Kollektorslangen gir jevn temperatur hele året, uavhengig av utetemperaturen

Her kan du lære mer om hvordan en varmepumpe fungerer på innsiden.

 

Fyrer du med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme eller jordvarme et meget godt alternativ. 

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE

Tilskudd fra Enova

I 2020 må du slutte å fyre med olje. Er du klar? 
Ved overgang til alternativ oppvarming kan du søke om støtte via ENOVA.

LES MER OM TILSKUDD FRA ENOVA

Hvor mye kan du spare?

Det er flere ting som påvirker hva du kan spare ved å installere en varmepumpe. Prøv vår kalkulator og få en indikasjon på hvor mye det er snakk om.

SJEKK HVA DU KAN SPARE