Hvordan fungerer jordvarme?

En jordvarmepumpe varmer opp boligen ved å utnytte solvarmen som lagres i bakken.

Slik fungerer jordvarme

  1. En kollektorslange graves ned i bakken på ca 1 meters dybde
  2. I kollektorslangen sirkulerer det væske
  3. Væsken varmes opp av jordvarme som er lagret fra solen
  4. Oppvarmet væske pumpes opp til boligen
  5. En jordvarmepumpe utvinner varmen ved hjelp av kompressorteknologi
  6. Væsken pumpes tilbake til jorden igjen

For å utnytte jordvarmen, graver man en kollektorslange i jorden på ca 1 meters dybde. Hvor lang kollektorslange som er nødvendig, bestemmes bl.a av boligens størrelse og plassering. Væsken i kollektorslangen henter varme fra bakken. Ved hjelp av energieffektiv kompressorteknologi, utvinnes varmen som så fordeles i husets varme - og varmtvannssystem. Væsken pumpes tilbake i kollektorslangen, hvor det blir varmet opp, og igjen utnyttes av jordvarmepumpen.

Væsken i kollektorslangen fortsetter å sirkulere runde etter runde, år etter år. Jordvarmen passer seg selv, og varmepumpen har en levetid på 20-30 år.

Det er mange fordeler med jordvarme:

  • Jordvarme har minimale påvirkninger på miljøet
  • Varmekostnadene kan reduseres med opptil 85 %
  • Det er ikke nødvendig med en energibrønn
  • Kollektorslangen gir jevn temperatur hele året, uavhengig av utetemperaturen

Her kan du lære mer om hvordan en varmepumpe fungerer på innsiden.