Solenergi fra grunnen og luften

På samme måten som et batteri kan jordkloden lagre energi, men i dette tilfellet er det solenergi som lagres når solen varmer opp fjell, jord, sjø og luft.

Det er denne solenergien som varmepumpen bruker når som helst i løpet av et år og til alle døgnets tider.

Avhengig av energikilden som varmepumpen utnytter heter den; en bergvarmepumpe henter energi fra fjellgrunnen, en jordvarmepumpe henter energi fra jordsmonnet, en sjøvarmepumpe henter energi fra sjø og en luftvarmepumpe fra uteluften.

Hva slags energikilde du bør velge, avhenger av flere faktorer; som husets energibehov, varmesystemet , hvordan tomten ser ut og hvor i landet du bor.

Bergvarme

En bergvarmepumpe anvender solenergien som er lagret i fjellet – energi som kan utnyttes til å varme opp boligen din og varmtvannet. Solenergi som hentes fra fjellgrunnen er den vanligste løsningen. Det bores hull i fjellet hvor rør
senkes ned til 100-200 meters dybde.

OBS! En vanlig myte om bergvarme er at varmen ikke er tilstrekkelig hvis mange i nabolaget har valgt en tilsvarende løsning. Slik er det imidlertid ikke. Jordens evne til å lagre varme er tilnærmet uendelig – og det er nok til alle..

Fordeler med bergvarme:

 • Du behøver ikke en stor tomt
 • Hullet i fjellet har en jevn temperatur hele året
 • Liten innvirkning på tomten
 • Gir mulighet for kjøling
LES MER OM BERGVARME

Jordvarme

Jordvarmepumpen utnytter solenergien som er lagret i jordsmonnet via en kollektorslange som graves ned på tomten. Hvis fjellgrunnen ligger dypt, eller du av andre årsaker ikke vil eller kan bore på tomten, kan du velge en løsning
med jordvarmepumpe..

Kollektorslangen graves ned på ca. 1 meters dybde og legges i slynger på tomten. Energien hentes opp fra jordsmonnet på tilsvarende måte som en bergvarmepumpe henter energien. Hvor lang slange som kreves avhenger av
husets forutsetninger, varmepumpens størrelse og tomtens jordsmonn.

Fordeler med jordvarme: 

 • Ingen boring
 • Lavere installasjonskostnader enn for bergvarme
 • Jordslyngen har en jevn temperatur hele året
 • Gir mulighet for kjøling

Eneste forskjellen på en jordvarmepumpe og en bergvarmepumpe er at energien hentes fra jordsmonnet istedet for fjellgrunnen.

LES MER OM JORDVARME

Sjøvarme

Med en sjøvarmepumpe henter du solenergien som lagres i sjøvannet. Dette skjer gjennom en slange som senkes ned på sjøbunnen og holdes på plass ved hjelp av vekter. Hvor lang slange som kreves avhenger av husets forutsetninger og varmepumpens størrelse. Prinsippet er for øvrig det samme som for fjell- og jordvarme

Fordeler med sjøvarme:

 • Ingen boring
 • Liten innvirkning på tomten
 • Slyngen i sjøen har en jevn temperatur hele året
 • Gir mulighet for kjøling
LES MER OM SJØVARME

Luftvarme

Med en luft/vann varmepumpe slipper du både å bore og grave. I stedet henter du energien direkte fra uteluften ved hjelp av en luftmodul. For å få et komplett system som dekker hele husets varmebehov og som også gir varmt vann, kreves en såkalt luft/vann varmepumpe.

Til sammenligning kan en luft/luft varmepumpe kun benyttes som et supplement til annen type oppvarming, og den kan ikke produsere varmtvann.
En uteluftvarmepumpe gir ikke like høy varmefaktor når det er kaldt ute.

Fordeler med luftvarmepump:

 • Et godt alternativ for deg som ikke vil eller kan bore
 • Lave investeringskostnader
 • Ingen påvirkning på tomten
 • Normalt ingen meldeplikt til kommunen
LES MER OM LUFTVARME

GRATIS RÅD

Uten at det koster deg noe, og selvsagt helt uforpliktende beregner vi dine energibesparelser og utarbeider forslag til varmepumpeløsning basert på opplysningene du gir oss.

UTFYLL SKJEMAET

Fyll ut opplysningene nedenfor og klikk send. Vi beregner energibesparelse og utarbeider forslag til varmepumpe basert på opplysningene nedenfor.

(* = obligatoriske opplysninger)

All personlig informasjon blir behandlet i henhold til våre regler for beskyttelse av persondata

Navn: * Adresse 1: * Postnummer: * Sted:* Telefon/mobil: * E-post: *

Nåværende energiforbruk

Oljeforbruk, liter/år El. til oppvarming, kWh/år Ved, parafin eller annet:

Huset

Byggeår: * Boligareal, totalt m²:

Jeg er interessert i varmepumpe for:

Annet som kan ha betydning for energiforbruk og beregning av besparelse: