Hvordan fungerer en luft/vann varmepumpe?

Dette spørsmålet får vi ofte: Hvordan fungerer en luft/vann varmepumpe? Her er en enkel forklaring.

Henter energi fra luften

En luft/vann varmepumpe utvinner solenergi som lagres i uteluften. Varmen kan utvinnes selv om temperaturen synker ned mot -20 °C. Det første trinnet i denne prosess er at uteluften varmer opp et kuldemedium i utedelen. Luft/vann varmepumpen sørger for at varmen spres til husets varmesystem. Dette gjøres via innedelen og ved en betydelig høyere temperatur. Vil du vite mer så har en teknisk beskrivelse av hva som skjer inne i varmepumpen.

En luft/vann varmepumpe er et heldekkende varmesystem. I tillegg til oppvarming i boligen, produserer den også varmt vann til en lav kostnad. Med vår luft/vann varmepumpe Thermia Atec har du dessuten mulighet til å kjøle huset på varme sommerdager.

Senk varmekostnadene med opptil 80 prosent

Det er viktig at varmepumpen dimensjoneres riktig. Det vil si at den har riktig størrelse til å dekke dine behov. Hvis varmepumpen dimensjoneres riktig skjer følgende: De få dagene i året, når det blir veldig kaldt, og temperaturen faller under 20 °C vil elkolben som er montert i varmepumpen settes i drift og levere tilskuddsvarme. Da vil varmekostnadene øke litt, men samtidig holdes energiforbruket på et lavere nivå de andre dagene i året. Det er det dimensjoneringen handler om: Finne riktig størrelse på varmepumpen, slik at energiforbruket holdes på et så lavt nivå som mulig, mens antall dager med tilskuddvarme holdes ned. Ved å finne den rette balansen mellom disse parameterne, holde de årlige varmekostnader så lave som mulig.

En luft/vann varmepumpe kan hjelpe deg å redusere varmekostnadene med opp til 80 prosent. Siden en luft/vann varmepumpe henter energi fra uteluften, så fungerer den aller best i varmere klima. Dette er en av grunnene til at luft/vann varmepumpe er et mer populært alternativ i den sørlige delen av landet.