Luftvarme

Det finnes tre typer luftvarmepumper:
Luft/vann, avtrekksluft og luft/luft .
De er forskjellige på noen punkter. Her forklarer vi hvordan.

En luft/vann varmepumpe distribuerer varmen i boligen gjennom radiatorer eller vannbåren gulvvarme. En luft/luft varmepumpe varmer opp luften, som spres i boligen, ved hjelp av en innebygd vifte. 

Felles for de to teknologiene, er at de bruker solenergien til å utvinne varme av luften som varmes opp av solen. En avtrekksvarmepumpe utvinner varmen fra oppvarmet luft som transporteres rundt i boligen gjennom et mekanisk ventilasjonssystem. 

Luft/vann-varmepumpe

En luft/vann varmepumpe tar vare på varmen i uteluften gjennom delen som er plassert utenfor boligen. Effektiv energibesparelse ned til -25°C og kan senke varmekostnaden med opptil 80%. 

Mer om luft/vann varmepumper

Luft/luft-varmepumpe

En luft/luft-varmepumpe er ikke avhengig av et  vannbårent varmesystem. Thermias luft/luft varmepumper har mange fordeler, f.eks så kan den rense luften i boligen. 

Mer om luft/luft varmepumper

Avtrekks-varmepumpe

Avtrekksvarmepumper er vanlige i nybygg, hvor man ofte legger inn et mekanisk ventilasjonssystem. Dette er en forutsetning for denne typen varmepumper. En avtrekksvarmepumpe gir energibesparelser på cirka 50%. Thermia leverer ikke avtrekksvarmepumper.

Innhold

Velge luftvarmepumpe

Luft/vann varmepumpe

Luft/luft varmepumpe

Kundereferanser