Luftvarme

Det finnes tre typer luftvarmepumper: luft/vann varmepumper, avtrekksluftvarmepumper og luft/luft varmepumper. De skiller seg på noen punkter. Her forklarer vi hvordan.

En luft/vann varmepumpe distribuerer varmen i boligen gjennom radiatorer eller vannbåren gulvvarme. En luft/luft varmepumpe benytter en helt annen teknologi, den varmer opp luften som spres i boligen ved hjelp av en innebygd vifte. 

Felles for de to teknologiene er at de bruker solenergien til å utvinne varme av luften som varmes opp av solen. En avtrekksvarmepumpe utvinner varmen fra oppvarmet luft som transporteres rundt i boligen gjennom et mekanisk ventilasjonssystem. 

Luft/vann-varmepumpe

En luft/vann varmepumpe tar vare på varmen i uteluften gjennom en del som er plassert utenfor boligen. Den gir effektiv energibesparelse ned til 20 minusgrader og kan senke varmekostnadene med opptil 80 prosent. 

Mer om luft/vann varmepumper

Luft/luft-varmepumpe

En luft/luft-varmepumpe anvender ikke et vannbåren varmesystem, og er derfor et godt alternativ for boliger som ikke har vannbåren varme. Thermias luft/luft varmepumper kan i tillegg rense luften i boligen og har mange andre fordeler. 

Mer om luft/luft varmepumper

Avtrekks-varmepumpe

Avtrekksvarmepumper er vanlige i nybygg, hvor man ofte legger inn et mekanisk ventilasjonssystem som er en forutsetning for denne typen varmepumpe. En avtrekksvarmepumpe gir energibesparelser på cirka 50 prosent. Thermia leverer ikke avtrekksvarmepumper.

Innhold

Velge luftvarmepumpe

Luft/vann varmepumpe

Luft/luft varmepumpe