Imprint - Ansvar for nettsiden

Thermia AB

Besøksadresse: Snickaregatan 1, 671 34 Arvika, Sweden
Postadresse: Box 950, 671 29 Arvika
Telefon: +46 570 813 00
E-post: info@thermia.se

Organisasjonsnummer
556269-6483

Managing Director
Magnus Glavmo

Redaksjonell kontor
Katarina Blom Jonsson
Email: katarina.blom-jonsson@thermia.com

 

Juridisk merknad

Til tross for all omhu og oppmerksomhet vi har viet innholdet på dette nettstedet, kan vi ikke garantere at informasjonen er helt feilfri. Opplysninger om produkter, utstyr og funksjoner er ikke bindende. Enkelte funksjoner og egenskaper kan ha blitt endret eller til og med fjernet i forbindelse med kontinuerlig utvikling.

Hvis du har spørsmål om funksjoner og design, kan du kontakte våre spesialister hos Thermia. Bildene som brukes på nettstedet, er kun til illustrasjonsformål. Bildene kan i noen tilfeller inneholde installasjonsdeler, tilbehør og spesialutstyr som ikke inngår i standardleveransen, men som likevel er tatt med for å illustrere en sammenheng eller funksjon.

 

Merknad om erstatningsansvar

Vi påtar oss ikke ansvar for noen form for skade som måtte oppstå som følge av informasjonen på dette nettstedet.

Til tross for en nitid innholdskontroll kan vi heller ikke påta oss ansvar for innholdet på eksterne lenker. Ansvaret for dette innholdet tilligger utelukkende eierne av sidene det er lenket til. Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteløsningsprosedyre i forbindelse med dette.

 

Opphavsrett

Hele innholdet på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. All tekst, alle bilder og alle lydfiler er omfattet av åndsverkloven og andre lover om beskyttelse av immaterielle rettigheter.

Det er ikke tillatt å kopiere, endre eller bruke innhold fra nettstedet på andre nettsteder (eller i andre medier) i kommersielt øyemed eller til distribusjon. Unntak fra dette kan bare gjøres når vi uttrykkelig gir tillatelse til videre bruk av bilder, tekster og annet innhold på nettstedet.