Inverterstyrt kompressor

Inverter teknologi betyr at varmepumpens kompressorer er turtallsstyrt, og hele tiden tilpasser driften til det aktuelle behovet. Dermed økes effektiviteten og energiforbruket reduseres.

Inverter teknologi betyr at varmepumpes kompressor er turtallsstyrt og hele tiden tilpasser driften til det aktuelle behovet. En tradisjonell kompressor arbeider med en fast hastighet.

Den turtallsstyrte kompressoren kan hele tiden tilpasse driften etter boligens aktuelle varmebehov, ved å øke eller redusere turtallet.

På denne måten kan kompressoren arbeide meget effektivt, uansett hvor stort eller lite varmebehovet i huset er. En tradisjonell kompressor kan kun arbeide med en fast hastighet. Det betyr at en tradisjonell kompressor reguleres gjennom å slås på eller av, basert på det aktuelle behov.

Det er mange fordeler med en inverterstyrt kompressor:

  • Den største fordelen er at den arbeider mer effektivt fordi den hele tiden tilpasser seg forholdene. Det betyr minimalt energiforbruk og lavere varmekostnader
  • Når det er veldig kaldt ute, vil den turtallsstyrte kompressoren øke effekten. Du beholder det behagelige inneklimaet uten bruk av dyr tilskuddsvarme 
  • Turtallsstyringen gjør også at varmtvannet produseres meget raskt
  • Færre start og stopp, sammenlignet med en tradisjonell kompressor, gir redusert slitasje og lengre levetid
  • Fordi effekten tilpasses forholdene, kan den takle økt effektbehov ved ombygging og påbygg
  • Lydnivået er lavere ( lyden kan midlertidig øke når effektbehovet er høyt og kompressoren arbeider med høy hastighet)