Hva kan du spare med luftvarme?

Det er en meget lønnsom investering å installere en luftvarmepumpe, både for miljøet og for din lommebok.

1. Betaler seg selv over tid

En investering i luftvarme er en langsiktig investering. Reduksjonen i varmekostnadene som luftvarmepumpen vil gi, vil over tid dekke hele investeringskostnaden. En nedbetalingstid på 5 til 10 år er vanlig. Hvor mange andre varmesystemer betaler for seg selv i løpet av sin levetid?

2. Mer penger fra første dag

Du trenger ikke å vente på resultatene. Selv om du tar opp et lån for å finansiere en luftvarmepumpe, så sparer du penger fra dag én. Besparelsene i varmekostnadene er normalt høyere enn både renter og avdrag på lånet. En nærmere forklaring finner du her.

3. Øker boligens verdi

Når du installerer luftvarme øker boligens verdi. Det betyr at en luftvarmepumpe vil betale seg selv to ganger; både når det betaler investeringskostnadene, og i en høyere salgspris den dagen du selger huset.

Hvor mye kan jeg spare med en luftvarmepumpe?

Det er ikke mulig å gi et svar som gjelder for alle, fordi hvert hus og hver installasjon er unik. Men generelt kan vi si at det er mulig å redusere varmekostnadene med opptil 80% avhengig av hvilket varmesystem du har fra før. Prøv vår enkle kalkulator for å få et anslag.

For å få et godt svar på spørsmålet om sparing, må du kontakte en installatør som kan komme på befaring. Installatøren kommer hjem til deg og kartlegger behov og forutsetninger. Ut fra det vil han anbefale den beste varmepumpeløsningen, og du kan få informasjon om hvor store årlige besparelser du kan forvente i forhold til ditt eksisterende varmesystem.

Kontakt med installatør

Test kalkulatoren og se hav du kan spare

Med vår kalkulator kan du lage en omtrentlig beregning av dine besparelser. Men husk det er mange faktorer som påvirker.