Instruksjonsfilmer for Thermia Diplomat Inverter

Her finner du filmer som gjelder vår nyeste bergvarmepumpe Thermia Diplomat Inverter.

Thermia Inverter - avlesning driftstider

Her kan du se hvor mye tid som varmepumpen har brukt på de ulike komponenter. Du kan blant annet se hvor mye tid varmepumpen har brukt på å produsere varmt vann.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - avlesning driftdata

Her kan du lese varmepumpens ulike temperaturer. Du kan blant annet se hvilken temperatur du har for varmt vann samt varmepumpens framledning. 

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - justering av varmekurve

Innetemperaturen reguleres ved at varmepumpens varmekurve justeres. Korrekt innstilt varmekurve reduserer slitasje og sørger for energiøkonomisk drift. Samtidig sørger den for at temperaturen er behagelig og komfortabel i all slags vær.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Innstilling av akuttdrift

Hvis det oppstår problemer med din varmepumpe kan man som en midlertidig løsning benytte det interne el tilskudd. Denne muligheten benyttes som en akutt løsning, mens man venter på service fra en installatør, da den medfører høyere driftskostnader.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Innstilling av driftmoduser

Filmen viser hvordan man innstiller varmepumpens ulike driftmoduser. Blant annet viser den hvordan du stiller inn varmepumpen så den båder produserer varme og varmt vann.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Innstilling av språk

I denne film viser vi hvordan man stiller inn ønsket språk.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Innstilling av sesongstopp

Her vises hvordan man justerer funksjonen som stopper varmeproduksjonen når det er varmt ute. Varmepumpen vil allikvel fortsette å produsere varmt vann.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Innstilling av varmekurve

Innetemperaturen reguleres ved at varmepumpens varmekurve justeres. Korrekt innstilt varmekurve minimerer vedlikeholdet og gir energiøkonomisk drift. Den sikrer behagelig innetemperatur under alle værforhold.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt

Thermia Inverter - Juster varmen med komforthjulet

Instruksjon om hvordan du midlertidig kan øke eller redusere romtemperaturen. For en varig økning bør man i stedet justere varmekurven.

Her skal en video avspilles, men for å kunne se videoklippet må du godkjenne bruk av cookies for markedsføring.

Endre samtykket ditt