Hva kan du spare med bergvarme?

Det er lønnsomt å installere en bergvarmepumpe, både for miljøet og din økonomi.

1. Betaler seg over tid

En investering i bergvarme er en langsiktig investering. Reduksjonen i varmekostnadene som bergvarmepumpen vil gi, vil over tid dekke hele investeringskostnaden. En nedbetalingstid på 5 til 10 år er vanlig. Hvor mange andre varmesystemer betaler for seg selv i løpet av sin levetid? 

2. Mer penger fra første dag

Du trenger ikke å vente på resultatene. Selv om du tar opp et lån for å finansiere bergvarmen, så sparer du penger fra dag én. Besparelsene i varmekostnadene er normalt høyere enn både renter og avdrag på lånet. En ærmere forklaring finner du her.

3. Øker boligens verdi

Når du installerer bergvarme øker boligens verdi. Det betyr at en bergvarmepumpe vil betale seg selv to ganger; både når det gjelder investeringskostnadene, og ved en høyere salgspris den dagen du selger huset.

Hvor mye kan jeg spare med bergvarme?

Det er ikke mulig å gi et svar som gjelder for alle, fordi hvert hus og hver installasjon er unik. Men generelt kan vi si at det er mulig å redusere varmekostnadene med opptil 80% avhengig av hvilket varmesystem du har fra før. Prøv vår enkle kalkulator for å få et anslag.

For å få et godt svar på spørsmålet om sparing, må du kontakte en installatør som kan komme på befaring. Installatøren kommer hjem til deg og kartlegger behov og forutsetninger. Ut fra det vil han anbefale den beste varmepumpe løsningen. Du kan også få informasjon om hvor stor årlig besparelse du kan forvente i forhold til ditt eksisterende varmesystem.

Test kalkulatoren og se hva du kan spare
Hvilken energikilde har du i dag?
Velg varmesystem
Nåværende forbruk (kWh/år)
0
øre/kWh (inkl. nettleie og avgifter) kr/m3
OBS! Dette er en enkel kalkulator. Kontakt en installatør for en mer utfyllende beregning.
VARMEKOSTNADER Nåværende kostnader (kr) 0 Nye kostnader (kr) 0
Du kan spare (kr) 0

Gjør en rask beregning

Med vår kalkulator kan du lage en omtrentlig beregning av dine besparelser. Men husk det er mange faktorer som påvirker.

GRATIS RÅD

Uten at det koster deg noe, og selvsagt helt uforpliktende beregner vi dine energibesparelser og utarbeider forslag til varmepumpeløsning basert på opplysningene du gir oss.

UTFYLL SKJEMAET

Fyll ut opplysningene nedenfor og klikk send. Vi beregner energibesparelse og utarbeider forslag til varmepumpe basert på opplysningene nedenfor.

(* = obligatoriske opplysninger)

All personlig informasjon blir behandlet i henhold til våre regler for beskyttelse av persondata

Navn: * Adresse 1: * Postnummer: * Sted:* Telefon/mobil: * E-post: *

Nåværende energiforbruk

Oljeforbruk, liter/år El. til oppvarming, kWh/år Ved, parafin eller annet:

Huset

Byggeår: * Boligareal, totalt m²:

Jeg er interessert i varmepumpe for:

Annet som kan ha betydning for energiforbruk og beregning av besparelse: