Vanlige spørsmål om store varmepumper

Vanligste spørsmål

 • Kan jeg kombinere varmepumpen med andre varmekilder?

   

  Absolutt! En varmepumpe for store eiendommer kan kombineres med både oljekjele, gasskjele, elektrisk kjele eller fjernvarme. Det vanligste er at varmepumpen dekker det meste av eiendommens energibehov, men ekstra varme kan bidra på de aller kaldeste dagene.

  Som energikilde kan berg, jord, vann og avtrekksluft benyttes.

 • Hvordan fungerer gjenvinning av avtrekksluft?

   

  Ved å gjenvinne varme fra ventilasjonen via en væskekjølt vifteaggregat kan man spare opptil 30 kWh / m2 Atemp. Varmepumpen blir da dimensjonert etter avtrekksluftstrømmen i eiendommen, og kan dekke opptil 45% av energien.

  Kan kombineres med andre varmekilder som f.eks. fjernvarme.

 • Hvor viktig er det med riktig justering av varmeanlegget?

   

  Thermias prosjektavdeling hjelper deg gjerne med å finne den beste og mest effektive varmepumpeløsning . Og minst like viktig som varmepumpen er en god installatør som tar hånd om installasjonene og innstilling av varmeanlegget.

  Som eksempel vil senking av gjennomsnittlig innetemperatur med 1 °C redusere energiforbruket med ca 5%. Om man kan senke framledningstemperaturen med  10 °C utgjør det ytterligere ca 15% mer.