Thermia Aura Remote

 • Fjernstyr og overvåk din Aura luft/luft varmepumpe via smarttelefonen
 • Viser hendelseslogg og trendkurver
 • Automatisk alarmfunksjon ved behov for tiltak

Aura Remote - fjernstyr din luft/luft varmepumpe

Aura Remote gir deg full kontroll over din luft/luft varmepumpe via smarttelefon - uansett hvor du er. Du kan alltid sjekke om din Aura varmepumpe fungerer slik den skal. Du kan se de aktuelle innstillingene på din varmepumpe også når de endres med den lokale fjernkontrollen. 

Det er den unike trådløse toveis kommunikasjonen mellom din luft/luft varmepumpe og sentralenheten som gjør dette mulig.  

Du kan unngå problemer med fukt og mugg ved hjelp av tilbehøret "trådløs fuktføler". Den sørger for at Aura holder en temperatur på +10°C eller høyere - alt etter boligens forutsetninger. I din app ser du fuktnivået i boligen og du kan følge trendkurver over tid. Hvis fuktnivået overskrides, får du automatisk beskjed til din mobil i form av en alarm.

 

Utviklet for Iphone og Android
Aura Remotes sentralenhet starter automatisk med det formonterte simkortet. Den kobler seg automatisk opp mot den nettoperatør som har best signalstyrke. Aura Remote finnes for både Iphone og Android.

Abonnement
De første 3 måneder er gratis og aktiveres med verdikoden på baksiden av sentralenheten. Deretter kan abonnementet forlenges mot en kostnad. Betalingen skjer direkte i Aura Remote appen. Abonnementet har ubegrenset bruk av systemet.

 • Trinnløs justering av temperaturen
 • Justering av viftehastighet
 • Kontroll av fuktnivå og styring av din luft/luft varmepumpe utifra gjeldende fuktnivå
 • Hendelseslogg som viser alarm ved driftsforstyrrelser, strømbrudd, avvikende temperaturer og fuktverdi m.m.
 • Trendkurver over temperaturer og fuktnivåer
 • Styring av opptil 5 Aura varmepumper
 • m.m.

Be om tilbud

Vi utarbeider et gratis og uforpliktende tilbud basert på dine opplysninger.

Fyll ut informasjonen under, og vi vil kontakte deg for å gå gjennom dine behov og ønsker. Basert på denne informasjonen, vil du få et tilbud. Det er selvfølgelig gratis og uforpliktende.

Navn: * By: * Telefon dagtid: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Produktegenskaper:

 • Styr og overvåk din Aura luft/luft varmepumpe via smarttelefonen
 • Trådløs toveis kommunikasjon
 • Viser hendelseslogg og trendkurver
 • Vedlikeholdsvarme +10°C
 • Automatisk alarmfunksjon ved hendelser som krever tiltak 
 • Mulighet til å styre opptil 5 Aura varmepumper 
 • Med hjelp av en fuktføler (ekstra tilbehør) unngår du problemer med fukt og mugg i fritidsboliger, garasjer m.m.