Solfangere og alternative energikilder

Thermias varmepumper er forberedt for å samarbeide med andre energikilder, som f.eks. solfangere, ved eller andre alternativer.

En Thermia varmepumpe er perfekt til å gjøre bruk av solenergi. Varmen som varmepumpen utnytter fra berg, jord eller sjø er også lagret solenergi. Men det finnes også andre løsninger som kan være av interesse. Kanskje du har egen skog og liker å tenne bål? Kanskje du liker ideen om å bruke taket på huset for å utnytte mer av solens energi? Her har vi samlet informasjon om noen av løsningene som er tilgjengelige.

Det er mulig å bygge opp forskjellige systemer og varmekilder på en rekke måter. Man bør være oppmerksom på at jo flere komponenter og varmekilder som skal samhandle, jo mer komplekse systemer blir det - med alt det innebærer.

De fleste av Thermia varmepumper kan kombineres med alternative varmekilder, som for eksempel solfangere eller vannmantlete ved- og pelletsovner*. Ønsker du å gjøre dette på et senere tidspunkt, er det  ikke noe problem - alt er klart til å aktiveres den dagen du ønsker. Det du da trenger er å legge til en buffertank. Thermia unike styringssystem sørger for at kombinasjonen med varmepumpen og alternativ energi er maksimalt optimalisert, noe som gir et minimalt energiforbruk for hele anlegget.

* Våre EQ-modeller for luft/vann varmepumper kan ikke kombineres med buffertank (Volumtanker/akkumulatortanker). Grunnen er at de allerede har innebygget tank og derfor ikke kan koble til ekstern tank.


Solvarme

Den vanligste løsningen for å utnytte solenergien har i mange år vært å installere solfangere. Enkelt sagt kan man si at solfangere inneholder en væske som varmes opp av solstrålene, og deretter veksles inn i varmesystemet ved hjelp av varmevekslere . Solfangere har utviklet seg mye, og utnytter nå solenergien svært effektivt. Ulempen med dette systemet er at det gir mest energi om sommeren, når etterspørselen etter varmen er på sitt laveste. Dessuten kreves det store, plasskrevende buffertanker som kan lagre varmen slik at den kan brukes når behovet oppstår.

Ved

For de som har egen skog, og er villig til å bruke tid og krefter, så kan tre være et interessant alternativ. Det er mulig å koble varmepumpen til en vedkjele eller en vannmantlet ovn og få tilskuddsvarme på denne måten. Men det kan være en komplisert installasjon, og potensielle feilkilder øker når ulike systemer skal samhandle. Vedfyring krever mye tid og god plass - for å få så mye energi som mulig fra tre, må det tørkes godt, helst minst et år. Ovnen eller kjelen trenger tilsyn. Et effektivt anlegg for fyring krever også godt med lagringsplass.

Pellets

Det er også fullt mulig å kombinere varmepumpen med en pelletskamin eller -ovn. På samme måten som med solcellepaneler og ved, er det behov for en buffertank. Pellets krever også litt arbeid: sekker som skal bæres, magasiner som skal fylles - og anlegget skal rengjøres regelmessig. Mange anlegg krever ukentlig tilsyn.

Snakk med en installatør

Vi har tatt med noen av de vanligste eksempler på andre varmekilder. Du kan ha dine egne ideer om andre supplement. Det beste du kan gjøre er å kontakte en installatør som kan gi råd og veiledning.