Variabel varmtvannspåfylling

En varmepumpe som er utstyrt med variabel varmtvannspåfylliing gir deg det beste av to verdener. Du får varmtvann til en meget lav kostnad, og det er kapasitet for raskt å kunne produsere store menger varmt vann.

En varmepumpe som har inverterstyrt kompressor (kompressor med turtallsstyring) kan hele tiden tilpasse produksjonen av varmtvann etter behov og forhold, slik at energiforbruket minimeres samtidig som det er kapasitet til en svært rask produksjon av varmt vann ved behov.

Hemmeligheten er at kompressoren hele tiden justere driften etter at varmtvannsbehovet som finnes. Er behovet lite justeres turtallet ned slik at vannet produseres over en lengre periode til en lavere kostnad. 

Hvis det plutselig blir behov for store mengder varmt vann, øker kompressoren turtallet, og varmepumpen fulle kapasitet tas i bruk for ekstra raskt å produsere store mengder varmt vann. På denne er det ikke risiko for at det varme vannet tar slutt ved stort forbruk. 

En varmepumpe med variabel varmtvannspåfylling gir det beste fra to verdener, nemlig varmtvann til en meget lav kostnad, og samtidig mulighet til raskt å produsere store mengder varmtvann ved behov.