Enovatilskudd

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. For huseieren betyr det også bedre bokomfort og reduserte energiutgifter.

Du får opptil 10.000 kroner i støtte for væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen. Les her om støtte for væske-til-vann varmepumpe

 

Her finner du mer info om alle energitiltak.

Installatører over hele landet

Finn din installatør