Hvordan fungerer en varmepumpe?

Her kan du lese mer om hvordan en varmepumpe fungerer - fra det grunnleggende til de mer avanserte funksjoner i varmepumpen.

Solen varmer kontinuerlig opp jordkloden. Med en varmepumpe kan du dra nytte av solenergien, som lagres i fjellet, jorden, sjøen og luften.

Prosessen for å dra nytte av lagret solvarme i fjell, jord, sjø og luft er en genial teknologisk løsning som gjør det mulig å utnytte varmen ved lav temperatur, og bruke den til å varme opp huset og varmt vann ved en mye høyere temperatur.

Energien som en varmepumpe benytter består av ren solenergi, som er lagret i fjell, jord, sjø og luft. Det betyr at varmepumpen er en fornybar energikilde. Elektrisiteten som en varmepumpe også krever, er nødvendig til å drifte selve utvinningsprosessen samt diverse sirkulasjonspumper og elektronikk.

Hvis du vil vite mer om hvordan en varmepumpe konverterer den lagrede solenergi til oppvarming og varmt vann, finner du en nærmere forklaring her.