Instruksjonsfilmer - Thermia varmepumper

Her finner du instruksjonsfilmer for de vanligste innstillingene og justeringene som kan foretas på en Thermia varmepumpe.

Justering av varmekurve

Filmen viser hvordan man justerer varmekurven for å øke eller redusere vanntemperaturen som pumpen sender ut i husets varmesystem. Dette kan med fordel gjøres når utetemperaturen er rundt null grader og det virker som om kulden kryper inn i huset.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Innstilling av varmekurve

Innetemperaturen reguleres ved at varmepumpens varmekurve justeres. Korrekt innstilt varmekurve minimerer vedlikeholdet og gir energiøkonomisk drift. Den sikrer behagelig innetemperatur under alle værforhold.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Innstilling av driftsmoduser

Filmen viser hvordan man innstiller varmepumpens ulike driftsmoduser. Blant annet viser den hvordan du stiller inn varmepumpen så den kun produserer varmt vann.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Idriftsettelse av tilskudd

Hvis det oppstår problemer med varmepumpen kan man bruke tilskuddet som en midlertidig løsning. Denne driftmodusen, som medfører høyere driftskostnader, benyttes som en akuttløsning mens man venter på hjelp fra installatøren.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Driftstider

Her kan du avlese hvor lang tid varmepumpens ulike komponenter har vært i bruk. Du kan blant annet se hvor lang tid varmepumpen har brukt til å produsere varmtvann eller hvor lang tid varmepumpen har gjort bruk av det elektriske tilskuddet.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Nullstilling av alarm

Her vises hvordan man nullstiller alarmen for å få varmepumpen til å starte igjen. Kontakt installatøren hvis alarmen kommer tilbake eller ikke kan nullstilles.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Nullstille av varmestopp

Her vises hvordan man nullstiller alarmen for å få varmepumpen til å starte igjen. Kontakt installatøren hvis alarmen kommer tilbake eller ikke kan nullstilles.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Innstilling av romtemperatur

Instruksjon om hvordan du kan foreta en midlertidig heving eller senkning av romtemperaturen. Vær oppmerksom på at for en varig temperaturheving bør i stedet varmekurven justeres, og da er det bedre å kontakte installatøren for support.

Avlesning av varmebehov

Hvis du kontakter installatøren eller en servicetekniker , vil de ofte vite hvor stort varmebehov boligen har. Filmen viser hvordan du går frem for å avlese dette i varmepumpens display.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Systemtemperatur

Denne filmen viser hvordan du avleser de ulike temperaturer i ditt varmeanlegg. Husk at uteføleren noen ganger kan vise aktuelle temperaturer med noen forsinkelse.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Slik fungerer en Thermia varmepumpe

Her ser du hvordan en varmepumpe fungerer og hva som skjer i kuldekretsen når den henter energi som overføres til ditt varmesystem.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Thermia varme og varmt vann 

Filmen viser hvordan en vekselventil arbeider når varmepumpen veksler mellom å varme opp huset og produsere varmt vann.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Thermia bergvarme

En beskrivelse av hvordan det fungerer når bergvarmepumpen utnytter solenergien som finnes lagret i fjellet for å produsere varme og varmt tappevann.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Thermia jordvarme

Via en sløyfe i jordsmonnet kan varmepumpe utnytte energien som er lagret i jorden. Energien hentes på tilsvarende måte som ved bergvarmpe.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt

Thermia luftvarme 

I denne film ser vi hvordan energi til varme og varmt vann  utvinnes direkte fra uteluften.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises. För att se videon måste du medge använding av marknadsföringscookies

Endre samtykket ditt