Installasjon av bergvarme

Installasjon av bergvarme krever hjelp fra kvalifiserte personer hele veien fra produksjonen av produktene til ferdig varmesystem.

Når du skall installere og bore etter bergvarme, er det din forhandler som har det totale ansvaret. Arbeidet blir vanligvis gjort ganske raskt, ofte om noen dager. Normalt trenger varmen bare å være slått av i et par timer, takket være den elektriske varmeren som ligger i bergvarmepumpen. For deg som kunde skal det være en enkel prosedyre å installere bergvarme. Nedenfor kan du se hvordan en typisk installasjon av en bergvarmepumpe går til.

På grunn av lokale variasjoner kan det ta ulike lang tid å installere bergvarme.

Normalt vil det ta et par dager før boring, demontering av den eksisterende installasjonen av kjele og pumpe.

Våre lokale forhandlere er alltid ansvarlige for hele arbeidet rundt varmepumpen din, og de velger i sin tur kunnskapsrike underleverandører i områder som boring og strøm.

Vi i Thermia er spesialister på produksjon av varmepumper.

Installasjon av bergvarme i 10 trinn

1

Utendørsarbeidet starter når brønnboreren kommer med boreriggen. 

2

Det borres hull ned i fjellet.

3

Den del av hullet som ligger over grunnfjellet dekkes med sveiset stålrør.

4

Via en spesiell rigg senkes en slange med brinevæske ned i hullet før boreriggen fjernes. Så gjenstår det å tette bort boreutstyret. Selv om beskyttelsesplater har blitt brukt for å beskytte jorda, kan stedet trenge en viss pleie i form av for eksempel tilleggsåing av gressfrø.

5

Neste trinn er gravearbeidet for å få slangene fra borehullet til eiendommen. Hvem som foretar gravearbeidet fra borehullet frem til boligen varierer. 

6

Arbeidet inne i huset starter med fjerning av det gamle varmeanlegget.

7

Den nye varmepumpen settes på plass. Elektriker kobler in varmepumpen. 

8

I løpet av en dag kommer man så langt at varmepumpens el-kolbe kan starte oppvarmingen av radiatorer og/eller gulvvarme, samt tappevannet. Her ser vi en enkel installasjon med en duo-modell. 

9

Det skal trekkes rør mellom varmepumpen og hullet i ytterveggen der borehullsslangene kommer inn. 

10

Når forbindelsen er opprettet fylles rørene med brinevæske som pumpes rundt i systemet i noen timer. Dette gjøres for å fjerne eventuell luft. En elektriker kobler varmepumpen til sikringsskapet. Nå er alt klart, og boligeieren får en grundig gjennomgang av hvordan varmepumpen skal betjenes.