Installasjon av bergvarme - trinn for trinn

Installasjon av bergvarme krever hjelp fra kvalifiserte personer hele veien fra produksjonen av produktene til ferdig varmesystem.

Med god planlegging tar arbeidet med boring til energibrønn og selve installasjonen av bergvarmepumpen ikke mange dager. Normalt trenger man kun være uten varme noen timer. For deg som kunde skal det være en enkel sak å få installert bergvarme. 

Nedenfor ser du hvordan en typisk installasjon foregår.

Installatøren er ansvarlig for alt arbeidet med varmepumpen. I normale tilfeller tar det et par dager med boring og demontering av eksisterende varmesystem. Som oftest trenger varmen ikke være avslått mer enn et par timer fordi varmepumpen er utstyrt med en el-kolbe, som kan benyttes for å gi varme før tilkoblingen til borehullet er fullført.

Installasjon 

Når det gjelder installasjonen er det installatøren som har ansvaret. Arbeidet blir vanligvis raskt håndtert, ofte i løpet av få dager. Du som kjøper skal ikke merke mye til installasjonen mens den pågår.

Installasjon av bergvarme i 10 trinn

1

Utendørsarbeidet starter når brønnboreren kommer med boreriggen. 

2

Det borres hull ned i fjellet.

3

Den del av hullet som ligger over grunnfjellet dekkes med sveiset stålrør.

4

Via en spesiell rigg senkes en slange med brinevæske ned i hullet før boreriggen fjernes. 

5

Hvem som foretar gravearbeidet fra borehullet frem til boligen varierer. 

6

Arbeidet inne i huset starter med fjerning av det gamle varmeanlegget.

7

Den nye varmepumpen settes på plass.

8

I løpet av en dag kommer man så langt at varmepumpens el-kolbe kan starte oppvarmingen av radiatorer og/eller gulvvarme, samt tappevannet.

9

Det skal trekkes rør mellom varmepumpen og hullet i ytterveggen der borehullsslangene kommer inn. 

10

Når forbindelsen er opprettet fylles rørene med brinevæske som pumpes rundt i systemet i noen timer. Dette gjøres for å fjerne eventuell luft. En elektriker kobler varmepumpen til sikringsskapet. Nå er alt klart, og boligeieren får en grundig gjennomgang av hvordan varmepumpen skal betjenes. 

Tilskudd fra Enova

I 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere og fra 2020 må du slutte fyre med olje.  
Få penger tilbake for energitiltak!

LES MER OM TILSKUDD FRA ENOVA

Vi svarer gjerne på dine spørsmål i forbindelse med kjøp av varmepumpe. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Navn: * By: * Telefon: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Fyrer du med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme et meget godt alternativ. 

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE

Bestill vår varmepumpebrosjyre

Det er mye å ta hensyn til innen du bestiller en varmepumpe. Bestill gjerne et eksemplar av vår varmepumpebrosjyre. Her finner du svar på det meste. 

SEND BESTILLING
Navn: * E-postadresse: Telefon: Adresse: * Postnummer: * By: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Skriv inn din e-postadresse i skjemaet, hvis du ønsker vår varmepumpebrosjyre som pdf.

E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)