Forbud mot fossil fyringsolje

Regjeringen kunngjorde 15. juni 2017 at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet gjelder boliger og næringsbygg.

Det betyr forbudet

Alle som har oljefyr i privatboliger og  oljefyringsanlegg i yrkesbygg og borettslag må finne en annen varmeløsning før 2020.

Varmepumpe er et opplagt alternativ

De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Varmepumper er et opplagt alternativ til fossil olje.

Besparelser fra første dag

Å investere i en varmepumpe vil betale seg helt fra dag én etter installasjon. Dette vises i eksempelet: Hvis du tar opp et banklån for å kjøpe en varmepumpe, så er den totale kostnaden for ny oppvarming (= driftskostnad + rente + avdrag) lavere enn varmekostnadene du hadde tidligere. Etterhvert som lånet tilbakebetales, reduseres rentekostnadene og besparelsene øker. Til slutt når lånet er innbetalt blir besparelsene maksimale.

Fra oljefyring til varmepumpe

Dette vil være en investering som senker varmekostnadene og øker verdien på huset/bygget.

Slik foregår det

Fra oljefyring til varmepumpe