Forbud mot fossil fyringsolje fra 1. januar 2020

Regjeringen kunngjorde 15. juni 2017 at de innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020. Forbudet gjelder boliger og næringsbygg.

Det betyr forbudet

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger lov å fyre med fossil olje. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin som bruker vanlig fyringsolje eller parafin? Da må du altså finne noe annet å varme opp boligen med.

Varmepumpe er et opplagt alternativ

Det er forbudt å fyre med fossil olje, men det finnes andre løsninger.. Varmepumper er et opplagt alternativ til fossil olje.

Besparelser fra første dag

Å investere i en varmepumpe vil betale seg helt fra dag én etter installasjon. Dette vises i eksempelet: Hvis du tar opp et banklån for å kjøpe en varmepumpe, så er den totale kostnaden for ny oppvarming (= driftskostnad + rente + avdrag) lavere enn varmekostnadene du hadde tidligere. Etterhvert som lånet tilbakebetales, reduseres rentekostnadene og besparelsene øker. Til slutt når lånet er innbetalt blir besparelsene maksimale.

Fra oljefyring til varmepumpe.

Har du oljekjele og et vannbårent varmesystem, må du bytte til en fremtidsrettet varmeløsning med varmepumpe. Dette vil være en investering som både senker dine varmekostnader og øker verdien på huset, samtidig som ditt utslipp av CO2 blir betydelig redusert til gavn for miljøet.

Fra oljefyring til varmepumpe

Slik foregår det

Fra oljefyring til varmepumpe