Forklaring på energimerking

26 september 2015 ble det innført at alle varmepumper som selges innen EU skal ha samme type energimerking som brukes på kjøleskap, vaskemaskiner, TV-apparater etc. Formålet med merkingen er at du som forbruker enkelt skal kunne sammenligne ulike produkters energieffektivitet.

 

Varmepumper er avanserte produkter, så for å gi et heldekkende bilde av energiforbruket er det behov for flere merkinger. Nedenfor finner du en forklaring.

Produktmerking (=uten styring)

Produktmerkingen er obligatorisk og må finnes på alle varmepumper på markedet. Denne merking beskriver hvordan varmepumpen arbeider som et frittstående produkt, det vil uten at den er koblet til et varmesystem, og uten at den innebygde styring regnes med.

Den høyeste energiklasse som en varmepumpe kan oppnå i produktmerkingen er A++ for boligoppvarming, og A for varmtvanns produksjon.
I forbindelse med de stadig strengere kravene som innføres frem til 2019, vil varmepumpene kunne klassifiseres opp til A+++ (allerede i dag møter
Thermias varmepumper fremtidens krav til A+++).

Forklaring på de ulike delene i produktmerkingen


1. Energiklasse for boligoppvarming ved 55°C
Fremledningstemperaturen 55°C gjelder for varmesystemer med radiatorer (element).

2. Energiklasse for oppvarming av varmt tappevann 

3. Denne ruten vises når det finnes en kalenderfunksjon i produktet
Mulighet til å styre varmepumpen tidsmessigt, og på denne måten redusere energiforbruket.

4. Viser produktets lydnivå, utendørs og innendørs

5. Energiklasse for boligoppvarming ved  35°C
Fremledningstemperaturen 35°C gjelder for varmesystemer med gulvvarme.

6. Viser den effekt produktet kan levere i ulike klimasoner.
OBS:Sjekk at du leser verdien for riktig klimasone.

Systemmerking (=med styning)

Alle produsenter eller installatører kan, etter at varmepumpen er installert, fullføre produktmerkingen med en systemmerking. Denne etiketten beskriver hvordan hele varmesystemet fungerer når man foruten selve produktet (varmepumpen) også tar hensyn til systemets øvrige funksjoner, som for eksempel solcellepaneler, varmtvannsberedere og styringssystemer.

Merk: Systemmerkingen er den merking som best beskriver hvordan en varmepumpe fungerer, fordi den viser varmepumpens funksjon når den er installert i et varmesystem og styres via varmepumpens eget styringssystem.

Den høyeste energiklasse som en varmepumpe kan oppnå i systemmerking er A+++ for boligoppvarming, og A for varmtvanns produksjon .

Forklaring på de ulike delene i systemmerkingen


7. Energiklasse for boligoppvarming ved 55°C
Fremledningstemperaturen 55°C gjelder for varmesystemer med radiatorer (element).

8. Varmepumpens energiklasse fra produktmerkingen (se punkt 1&2 ovenfor)

9. Beskrivelse av hva som inngår i systemet
Her beskrives hvilke funksjoner som inngår i systemet, f.eks.:
- Solfangere
- Varmtvannsbereder (er i de fleste tilfeller innebygget i varmepumpen)
- Styring (innebygd i varmepumpen)
- Ekstra energikilde, f.eks. vedfyring
De deler som inngår i systemet er krysset av.