Helt selvfinansierende med Thermia Mega fra Thermia

I 2022 gick Bø hotell fra en 50 år gammel energisentral til moderne varmepumper fra Thermia.

Valget ble mer lønnsomt enn eier, Stein Helge Solberg hadde forestilt seg. Uten varmepumpene fra Thermia, hadde det vært krevende å drive hotellet med de strømprisene vi har måtte leve med de siste årene. Husk at næring som dette ikke får strømstøtte.

Med bare el-kjel, hadde Bø Hotell et forbruk på om lag 660 000 kWh/år. Med de strømprisene som er nå, blir fyringskostnader fort 2 mill. i året. Med ville strømpriser og eldre energisentral, så måtte noe gjøres. Hotellet er i en særklasse når det gjelder forbruk av varmt vann. Det går mye varmt vann på morgenen, når rommene er fylt opp med gjester som skal på Bø Sommarland, gjerne en hel famille pr. rom. Derfor er varmepumpe med heatgass krets ekstra lønnsomt i dette prosjektet, eller generelt der det er behov for høytemperert varmt vann. Det kan for eksempel være borettslag og sameier.
Valget falt på Thermia sammen med Haugestøl VVS AS i detta projektet.

 

Selvfinansierende etter år1

Nå har anlegget vært i drift over et år og eier er meget god fornøyd. Etter at lånet hver måned er betalt sitter hotellet igjen med et overskudd. Det vil si at hele investeringen er selvfinansierende, da er heller ikke en eventuell verdiøkning på hotellet tatt med. Selv med energipriser på 1 kr kWh er slike anlegg som regel selvfinansierende.

 

Varmepumpe

Det er montert 2 stk. Thermia Mega XL.
Mega XL er en turtallstyrt varmepumpe med 10 trinn. Den har alle tilkoblingene på toppen, det gjør at den er enkel å montere. For de som har behov for noe mindre varmepumpe, er det tre mindre størrelser i serien.

Med en brinetemperatur på 0C, gir varmepumpen fra 21 - 88 kW. Øker temperaturen i bønnene noen gradet, kan fort varmepumpen levere drøye 100 kW.

Mega serien har også egen heatgass krets. På toppen av varmepumpen er det et eget sett med tur/retur, som er koblet til en veksler på gassrøret ut fra kompressoren. Her er det typisk rundt 100 C. På denne måten får hotellet 70-80 C på varmtvannet hele fyringssesongen, uten å bruke el-kolben i tanken. Som igjen øker SCOP for hele anlegget. Normalt leverer heatgass kretsen ca. 10% av totalen.

Energibrønn

Det vanligste er å bore en brønnpark med tilstrekkelig antall meter. En normalbrønn leverer fra 100-150 kWh/m/år, et snitt på 125 kWh/m/år. Normal dybde er fra 200-400 meter. Utfordringen er at det er vanskelig å forutsi hvor bra brønnene blir, og hvor dypt boreren klarer å gå. Med et forbruk på 660 000 kWh og en SCOP på ca. 3, skal brønnene levere 440.000 kWh/år, om varmepumpen skal levere 100%. Ofte beregner man noe mindre, slik at 5-10% leveres av for eksempel el-kjelen. Nå som strømmen er så dyr og effekten koster mer og mer, kan det være fornuftig å legge opp til at varmepumpen leverer 100%, at el-kjelen bare er en sikkerhet. Et anslag ville være 440.000/125 = 3.520 meter med brønnpark, som igjen fører til 10 brønner av 350 meter.

Men slik ble det ikke. Når de startet boringen strømmet det store mengder vann opp av brønnen. Så store mengder at en vanlig brønnpark måtte skrinlegges. Resultatet ble to brønner med ca. 50 meter, der det pumpes opp fra ene brønnen, via en veksler og ned i bakken igjen. På denne måten fungerer bakken som en stor varmeveksler, reine sareptas krukke. Sekundærsiden av veksleren i energisentralen er koblet til kald side på varmepumpene. I vinter har ikke temperaturen på vannet vært under 6 C. Noe som resulterer i høyere effekt på varmepumpen og bedre SCOP.

Nå planlegger hotellet en utvidelse og ønsker å teste hvor mye som kan høstes fra disse to brønnene. Hotellet, Kilen rør og Thermia ser frem til fortsettelsen og er spente på om brønnene klarer en utvidelse.