Service på Thermia varmepumpe

Har du en Thermia varmepumpe som trenger service, skal du kontakte installatøren som har installert varmepumpen hos deg.
Blir det behov for å kontakte Thermia, er det installatøren som skal fylle ut serviceskjemaet nedenfor og kontakte oss.

Utfylling av serviceskjema

Vi ønsker å gi våre kunder rask og god service. For at vi skal lykkes med dette er vi avhengige av opplysninger om anlegget som det skal utføres service på.

UTFYLL SKJEMA

Vi ønsker å gi våre kunder rask og god service. For at vi skal lykkes med dette er vi avhengige av noen få opplysninger om anlegget som det skal utføres service på.

Private (varmepumpe eiere): Kontakt din installatør.

Profesjonelle (installatører/rørleggere): Vennligst fyll ut opplysningene nedenfor.

(* = obligatoriske opplysninger)

Installatør

Installatør * Kontaktperson (fornavn/etternavn) * Telefon * E-post *

Varmepumpe

Serienummer (Serial No.) *

Kunde

Navn * Adresse * Post og sted * Telefon * E-post Beskrivelse av feil: