Thermia trygghetsforsikring

6 års forsikring, også mot skader ved
lynnedslag, er inkludert – kan forlenges inntil 18 år!!

6 års sikkerhet er inkludert i kjøpet

Fra installasjonsdagen* gjelder den 5-årige reklamasjonsretten sammen med Thermias trygghetsforsikring. Det at forsikringen er aktiv fra dag en, er en stor fordel, ettersom Thermias trygghetsforsikring også gir erstatning ved skader forårsaket av lynnedslag!

Etter fem år - når reklamasjonsretten er utløpt, er trygghetsforsikringen fullt ut aktivert og gir erstatning ved skade på varmepumpen. Både reklamasjonsretten og trygghetsforsikringen gjelder selvfølgelig alle deler av varmepumpen (ikke bare utvalgte komponenter).

Mulighet for forlengelse inntil 16 eller 18 år

Etter de første 6 årene velger du selv om du vil forlenge trygghetsforsikringen ytterligere. Hvert år,
i god tid før forsikringen utløper, får du tilbud om ytterligere ett års forlengelse. Du kan forlenge trygghetsforsikringen inntil 18 år for berg- / jord- / sjøvarmepumper. For luft / vann og luft / luft varmepumper kan du forlenge totalt inntil 16 år.

*Gjelder produkter levert fra 1. september 2021

Download info

Download info

Dette er en del av Thermias trygghetspakke:

5 års reklamasjonsrett på hele produktet
Fem års reklamasjonsrett gjelder fra installasjonsdatoen. Når reklamasjonsrettsperioden utløper, overtar trygghetsforsikringen automatisk uten at du trenger å gjøre noe (i tilfelle skade ved lynnedslag, gjelder trygghetsforsikringen fra installasjonsdagen).

16/18 års trygghetsforsikring
Thermias trygghetsforsikring dekker hele varmepumpen etter utløpet av reklamasjonsrettsperioden, mens ved skade ved lynnedslag gjelder den fra installasjonsdagen. De 6 første årene er gratis, og du velger selv om du vil forlenge det til totalt 18 år for berg-/jord-/sjøvarmepumper og til totalt 16 år for luft/luft- og luft/vann.

Husk: Installatøren må registrere varmepumpen hos oss, for at forsikringen skal gjelde.