Installasjon av jordvarme - trinn for trinn

Installasjon av jordvarme krever hjelp fra kvalifiserte personer hele veien fra produksjonen av produktene til ferdig varmesystem.

Når du skal grave etter jordvarme og installere en jordvarmepumpe er det installatøren som har totalansvaret. Arbeidet kan ofte utføres i løpet av få dager. Normalt trenger varmen kun være av et par timer. For deg som kunde, bør det være en enkel sak å få installert jordvarme. Det samme gjelder for bergvarme - prosessen er på mange måter det samme.

Våre jordvarmepumper

Nedenfor ser du hvordan en typisk installasjon foregår, trinn for trinn. Det valgte eksempelet viser en jordvarmepumpe.

Installatøren er ansvarlig for alt arbeidet på varmepumpen. På grunn av lokale variasjoner, kan det ta ulik tid å installere jordvarme. I normale tilfeller er det et par dager med graving, demontering av eksisterende kjele og varmepumpeinstallasjon. Som oftest trenger varmen ikke slås av mer enn et par timer. Dette er takket være at våre varmepumper inneholder en varmekolbe, som kan brukes til å gi varme inntil hele installasjonen er fullført.

Installasjon

Nedenfor har vi beskrevet trinn for trinn hvordan en installasjon foregår. 

Ta gjerne en titt på animasjonen til venstre.

 

Del 1: Grave til jordvarme

 

Å grave til jordvarme er en ganske stor jobb som vil merkes godt på eiendommen i en overgangsperiode . Jobben er mer omfattende enn du kanskje tror, og alle som vurderer å gjøre det selv for å spare, bør tenke seg godt om. Du må grave opp et ganske stort område. Det kan ta svært lang tid å gjøre dette med f.eks. en minigraver.

En metode som har blitt stadig mer vanlig i de senere år, er å pløye ned kollektoren til jord varme. Dette minimerer skade på bakken og er mer fleksibel på mange måter, men det er ikke alltid mulig, det avhenger av forholdene. En installatør har kontroll over dette og kan ta ansvar for hele prosessen i samarbeid med erfarne entreprenører.

Del 2: Installere jordvarme

Når grave- eller pløyearbeidet er ferdig ligger den væskefylte kollektorslangen på plass, og forbindelse til teknisk rom er forberedt.

Nå kan arbeidet innendørs begynne. Den gamle kjelen blir fjernet, og den nye varmepumpen settes på plass. Allerede den første dagen har man som regel kommet så langt at varmepumpens elkolbe kan begynne å varme opp vann og vannet som skal sendes ut i radiatorer eller gulvet.

Det neste trinnet er å trekke rørene mellom varmepumpen og bort til veggen, hvor forbindelsen fra kollektorslangene kommer inn. Når forbindelsen er opprettet fylles rørene med væske, som deretter pumpes rundt i systemet i noen timer. Dette er for å fjerne eventuell luft. En elektriker kobler pumpen til villaens sikringsskap, og alt er klart. Så enkelt er det å installere jordvarme!