Installasjon av jordvarme - trinn for trinn

Installasjon av jordvarme krever hjelp fra kvalifiserte personer.

Når du skal grave etter jordvarme og installere en jordvarmepumpe, er det installatøren som har totalansvaret. Arbeidet kan ofte utføres i løpet av få dager. Normalt trenger varmen kun å være avstengt et par timer. 

Våre jordvarmepumper

Nedenfor ser du hvordan en installasjon foregår, trinn for trinn.

Installatøren er ansvarlig for alt arbeidet på varmepumpen. I normale tilfeller vil det være et par dager med graving, demontering av eksisterende kjele og varmepumpeinstallasjon. Som oftest trenger varmen ikke slås av mer enn et par timer. Thermias varmepumper inneholder en varmekolbe, som kan brukes til å gi varme inntil hele installasjonen er fullført.

Du må tillate markedsføringsinformasjonskapsler for at videoen skal lastes og vises.

Endre samtykket ditt

Installasjon

Nedenfor har vi beskrevet trinn for trinn hvordan en installasjon foregår. 

Ta gjerne en titt på animasjonen til venstre.

 

Del 1: Grave til jordvarme

Det er et ganske stort område som skal graves opp, og vi anbefaller at en entreprenør tar seg av dette. 

En metode som har blitt stadig mer vanlig i de senere år, er å pløye ned kollektoren til jordvarme. Dette minimerer skade på bakken, men er ikke alltid mulig og få til, det avhenger av forholdene. En installatør har kontroll over dette og kan ta ansvar for hele prosessen i samarbeid med erfarne entreprenører.

Del 2: Installere jordvarme

Når grave- eller pløyearbeidet er ferdig, ligger den væskefylte kollektorslangen på plass, og forbindelse til teknisk rom er forberedt.

Nå kan arbeidet innendørs begynne. Den gamle kjelen blir fjernet, og den nye varmepumpen settes på plass. Allerede den første dagen har man som regel kommet så langt at varmepumpens elkolbe kan begynne å varme opp vannet som skal sendes ut i radiatorer eller i gulvet.

Det neste trinnet er å trekke rørene mellom varmepumpen og bort til veggen, hvor forbindelsen fra kollektorslangene kommer inn. Når forbindelsen er opprettet fylles rørene med væske, som deretter pumpes rundt i systemet i noen timer. Dette er for å fjerne eventuell luft. En elektriker kobler pumpen til villaens sikringsskap, og alt er klart. Så enkelt er det å installere jordvarme!