Velge luftvarmepumpe

Hvis du ikke har mulighet eller ikke ønsker å bore etter bergvarme, er en luftvarmepeumpe et perfekt alternativ.

For å få en komplett varmeløsning anbefales en luft/vann varmepumpe som både leverer varme til et vannbåren varmesystem og varmt tappevann. De er effektive og klarer å utnytte energien ned til så lave temperaturer som -20°C. 

Luft/vann varmepumper reduserer varmetapet

Med en luft/vann varmepumpe kan du redusere dine varmekostnader med opptil 80 prosent. Som med en bergvarmepumpe, produserer en luft/vann varmepumpe både varme og varmt tappevann. Med Thermia Atec kan du dessuten få komfortkjøle din bolig.

En luft/vann varmepumpe fra Thermia har høy virkningsgrad året rundt. Du trenger ikke tenke på avfrostning, det skjer automatisk når det er behov. Vanskeligere er det ikke å varme opp huset på beste måte. 

Luft/luft varmepumpe er et godt komplement

Thermia Aura er en luft/luft varmepumpe som kan gi store besparelser i boliger med elvarme. Den forbedrer også inneklimaet gjennom å rense inneluften på en naturlig måte.  

 

Thermias luft/vann varmepumper Thermias luft/luft varmepumper
Innhold

Hvordan fungerer luftvarme?

Hva kan du spare med en luftvarme?