Hvordan fungerer bergvarme?

En bergvarmepumpe varmer opp boligen ved å utnytte solvarme som lagres i fjellet. Hvordan fungerer bergvarme egentlig?  

Slik fungerer bergvarme

  1. Man borer et hull på 100 til 200 meter i fjellet
  2. Et rør, med væske, som sirkulerer senkes ned i borehullet
  3. Væsken varmes opp av bergvarme som er lagret fra solen
  4. Oppvarmet væske pumpes opp i huset
  5. En bergvarmepumpe utnytter varmen ved hjelp av kompressorteknologi
  6. Væsken pumpes tilbake til fjellet igjen
Se innsiden av varmepumpen

For å utnytte bergvarme bores et hull i fjellet. Hullet er normalt mellom 100 og 200 meter dypt. Et rør med sirkulerende væske senkes ned i hullet. Væsken varmes opp av bergvarmen - og resultatet er at det hentes opp varme fra borehullet. Ved hjelp av energieffektiv kompressorteknologi utnyttes varmen av en bergvarmepumpe, som deretter sender varmen rundt i husets varmesystem og varmer opp tappevann til husholdningen.

Etter at væsken har levert varme til varmepumpen, pumpes den igjen ned i borehullet og varmes opp på nytt. 

Solenergien som lagres i fjellet er nesten ubegrenset. Noen påstår at varmen kan ta slutt dersom for mange i nabolaget borer etter bergvarme. Dette er ikke sant. Det eneste man trenger tenke på er at to borehull ikke bør plasseres for nær hverandre. En avstand på minst 20 meter er det som anbefales. 

Dette er en enkel forklaring på hvordan bergvarme fungerer. Vil du vite mer, har vi en teknisk beskrivelse av hvordan utvinningen av varme foregår inne i varmepumpen. 

Hvor mye kan du spare?

Nå vet du hvordan bergvarme fungerer. Hvor mye kan du spare på å bytte til bergvarme? Prøv en enkel kalkulasjon!

ØKONOMI OG KALKULASJON

Slik foregår installasjonen

La oss gå gjennom en installasjon, trinn for trinn. Installasjon av bergvarme er enklere og raskere enn man skulle tro.

SLIK INSTALLERES BERGVARME

Fyrer du med olje?

Fyrer du fremdeles med olje? Da er tiden inne for å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning, og her er bergvarme et meget godt alternativ. 

FRA OLJEFYRING TIL VARMEPUMPE