Tre avgjørende faktorer når du skal velge varmepumpe

Det er tre ting du bør sjekke ekstra nøye, når du skal finne den beste varmepumpeløsningen for deg og din bolig.

1. Årsvarmefaktoren

Man kan måle en varmepumpes effektivitet på flere måter. Her kan du lese om de ulike måtene du kan støte på, og hva som er viktig å tenke på.

Du kan bl.a. lese hvorfor COP og SCOP ikke alltid gir et riktig bilde av hvor effektiv en varmepumpe er. Og hvorfor SPF verdien kanskje gir det beste bildet av, hvilken varmepumpe som kommer til å gi de største besparelser hjemme hos deg.

 

COP (Coefficient of Performance)

Tidligere brukte man ofte COP (Coefficient Of Performance), også kalt varmefaktor eller virkningsgrad, for å beskrive hvor mye varme en varmepumpe klarer å levere i forhold til hvor mye el som går med til å drifte den. 

Hvis en varmepumpe har f.eks. en varmefaktor på 4 betyr det at den kan produsere 4 ganger så mye varmeenergi som den tilførte el energien. Eksempel: en tilført eleffekt på 1 kilowatt resulterer i 4 kilowatt varmeenergi. Den avgitte energien utgjør da tre fjerdeler av den tilførte.

Ulempen ved denne typen måling er at det bare beskrives hvor effektivt varmepumpen arbeider i en bestemt driftsmodus. Det betyr at COP ikke gir et korrekt bilde av hvordan varmepumpen fungerer i virkelig drift, dvs. når utetemperaturen varierer, og med ulike forutsetninger i husholdningen.

SCOP (Seasonal COP)

SCOP verdien, også kalt årsvarmefaktor gir et bilde av varmepumpens effektivitet over et helt år, men gjelder kun for oppvarming. Eenergien som brukes for varmtvannsproduksjon er ikke tatt med.

SCOP verdien angir forholdet mellom tilført og avgitt energi. SCOP gir et bedre bilde av varmepumpens effektivitet enn COP, fordi den tar hensyn til temperatursvingninger i varme og kalde perioder gjennom et helt år.

Vær oppmerksom på at det er forskjellige SCOP verdier for hver varmepumpe. Verdien varierer avhengig av klimaet som varmepumpen opererer i. Europa er delt inn i tre ulike klimatiske områder, og det er viktig at du sjekker det aktuelle klimaområde der du bor, når du sammenligner ulike SCOP verdier.

 

SPF (Seasonal Performance Factor)

SPF-verdi kalles også total årsvarmefaktor. På samme måten som SCOP angir den varmepumpens virkningsgrad over et helt år. Forskjellen fra SCOP er at SPF også tar med varmtvannsproduksjonen. Det gjør at SPF er det mest nøyaktige mål på, hvor effektiv en varmepumpe fungerer i drift.

For å få SPF verdien på en varmepumpe, er det nødvendig med en detaljert beregning for hver enkelt installasjon. Få en installatør på besøk for å gjennomgå gjeldende forholdene hos deg. Han kan deretter lage en såkalt dimensjonering. I denne beregningen, vil du finne ut hvor effektiv en bestemt varmepumpe vil fungere i huset gjennom et  år med normale værforhold.

Oppsummering: For å sammenligne resultatene for ulike varmepumper og se hvilken varmepumpe som vil gi deg de største besparelsene, må du finne ut av SPF verdien. Og for å finne dette må du få en installatør på besøk hjemme hos deg.

2. Den viktige varmtvannsproduksjonen

Ca. 20 prosent eller mer av en varmepumpes energiuttak brukes typisk til å produsere varmtvann. At varmtvannet skal rekke til alle som bor i huset er en selvfølge. Her er det viktig å stille riktige krav.
 

Rask og energieffektiv produksjon av varmt vann

Ettersom hus blir bedre og bedre isolert, vil varmtvannsproduksjonen stå for en større del av husets energibehov. Da blir det viktigere at varmtvannet produseres med en så høy temperatur som mulig. Samtidig er det viktig med rask etterfylling av nytt varmtvann. Det viktigste er kanskje å produsere nytt varmtvann så hurtig at ingen behøver å vente på det. Dette til lavest mulig driftskostnad. Det er også viktig at varmepumpen har et system som minimerer
risikoen for legionellabakterier.

En god varmepumpe skal produsere tilstrekkelig med varmtvann samtidig som årsvarmefaktoren forblir høy (dvs. at kostnadene holdes så lave som mulig)  Det er viktig ikke å stirre seg blind på hvor varmt varmtvannet er. Det viktigste er, hvor fort ytt varmtvann produseres slik at det rekker til alle i familien.

3. Velg riktig installatør

Bak en god varmepumpeløsning står det en installatør som tar helhetsansvar. Han skal komme hjem til deg og foreta en undersøkelse av ditt hus og dine behov. Hvor mye varme og hvor mye varmtvann må produseres? Dette kalles dimensjonering. Sammen finner dere en løsning med en varmepumpe som passer for deg, som yter mest mulig komfort og god driftsøkonomi.

 

Et varmesystem i balanse

En større varmepumpe har en høyere investeringskostnad men lavere driftskostnad, på samme måte som en mindre varmepumpe gir lavere
investeringskostnad, men høyere driftskostnader pga. mer tilskuddsvarme på vinteren. En korrekt dimensjonering gir derfor best balanse mellom investering og driftskostnad.

 

Dette skal en installatør hjelpe deg med:

  • Optimal dimensjonering
  • Installasjon (riktig funksjon og pent resultat)
  • Innstilling (anlegget settes med en grunninnstilling)
  • Instruksjon (god innføring i hvordan
    anlegget brukes)
  • Eventuell vedlikeholdsservice

Velg installatør med omhu. Det er en selvfølge at installatøren skal ha god kunnskap, og være en god rådgiver. Be gjerne om referanser fra tidligere kunder

Book uforpliktende hjemmebesøk

Send oss en mail, så sørger vi for at du får en installatør på hjemmebesøk for å finne ut hvilken varmepumpe som passer hos deg, og hva du kan spare i varmekostnader. Det er selvsagt gratis og uforpliktende.

Finn forhandler