Miljøpolicy

Thermias virksomhet skal oppfylle kravene i lover og forskrifter, forstå kundenes behov, ta hensyn til det ytre miljøet og kontinuerlig arbeide for å forbedre vår miljøprestasjon.

Vår virksomhets ambisjon er å etterstrebe optimal bærekraft i alle faser av livssyklusperspektivet:

  • Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.
  • Våre leverandører skal levere korrekte komponenter med egnet transport.
  • Vi kontinuerlig utvikler og forbedrer våre produkter for økt energisparing, redusert miljøbelastning og tilpasning til nye funn om klimapåvirkning.
  • Vårt produksjonsanlegg skal være så resurseffektivt og miljøtilpasset som mulig.
  • Vi leverer våre produkter i robuste emballasjer med koordinerte transporter. 
  • Våre sluttbrukere/kunder mottar produkter med lang forventet levetid og produkter som bidrar til redusert energiforbruk i produksjonen av oppvarming og varmtvann.
  • Når produktet er utslitt, skal det kunne gjenvinnes til minst 85%.

Thermia fortsetter å varme – for en mer bærekraftig fremtid.

Vårt ansvar er å stadig forbedre oss med hensyn til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft, og vi sikrer at vår leverandørkjede arbeider med de samme målene. Du kan gjerne lese vår rapport om bærekraft, som viser hvordan vi jobber med våre mål innen bærekraftsområdet.

LES THERMIAS BÆREKRAFTSRAPPORT 2023

REACH Declaration of conformity

 Samsvarserklæring REACH er EUs forordning om “Registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier”. I henhold til den skal hver produserende bedrift lage en REACH-erklæring og oppgi hvilke av stoffene som EU har oppført i direktivet som finnes i produktene bedriften produserer.
Her kan du lese Thermias REACH-erklæring.