Miljøpolicy

På Thermia utvecklar, tillverkar och marknadsför vi produkter för världens viktigaste och mest aktuella verksamheter; energibesparing och vattenförsörjning. Robusta och driftsäkra produkter som man kan lita på. Det är vårt bidrag till en bättre värld.

Vår verksamhet bygger på:

  • Förståelse för och tillmötesgående av våra kunders behov
  • Medvetenhet om och uppfyllelse av krav i tillämpliga lagar och förordningar
  • En säker och positiv arbetsmiljö för våra anställda
  • Hänsyn till den yttre miljön och de människor som berörs  av våra produkter, med tonvikt på förebyggande arbete
  • Kontinuerliga och systematiska förbättringsprocesser där alla medarbetare deltar