Miljøpolicy

Hos Thermia utvikler, produserer og markedsfører vi produkter for verdens viktigste og oppdaterte virksomhet; energisparing og vannforsyning. Robuste og pålitelige produkter som du kan stole på. Det er vårt bidrag til en bedre verden.

Vår virksomhet er basert på:

  • Forstå og imøtekomme kundenes behov
  • Bevissthet om og oppfyllelse av krav i gjeldende lover og forskrifter
  • Et trygt og positivt arbeidsmiljø for våre ansatte
  • Hensyn til det ytre miljø og menneskene som er berørt av produktene våre, med vekt på forebyggende arbeid
  • Kontinuerlige og systematiske forbedringsprosesser der alle ansatte deltar