Fra oljefyring til varmepumpe på kort tid

Har du oljekjele og et vannbårent varmesystem, er det på tide å bytte til en fremtidsrettet varmeløsning med varmepumpe. Dette vil være en investering som både senker dine varmekostnader og øker verdien på huset, samtidig som ditt utslipp av CO2 blir betydelig redusert til gavn for miljøet.

Flere alternativer
Du kan velge mellom en varmepumpe som henter gratis energi fra fjell, jord eller vann, eller en luft/vann varmepumpe som henter energien fra luften.

Slik foregår det
Ta kontakt med en installatør som kan komme på befaring og foreta en kartlegging av effektbehovene i din bolig. Dette kalles dimensjonering og er viktig for at du skal få en varmepumpe som passer for deg og dine behov, yter best mulig varmekomfort og gir god
driftsøkonomi.

Installatøren tar ansvaret for hele installasjonen. Arbeidet inne i huset begynner med at det gamle oljefyret demonteres. I løpet av en dag vil man ofte ha kommet så langt at varmepumpens el.kolbe settes i drift og starter oppvarmingen av varmesystem og tappevann.

Hva som skjer utenfor huset avhenger av type varmepumpe som er valgt. En luft/vann varmepumpe krever ingen grunnboring eller andre inngrep på
tomten. Varmepumpen plasseres på et egnet sted utenfor huset, og kobles på varmesystemet. Er det valgt en bergvarmepumpe må det bores en energibrønne, eller det må graves hvis det er valgt en jordvarmepumpe. 

Tilskudd fra Enova
Når du erstatter en oljefyr med en varmepumpe gir Enova støtte til fjerning av det gamle oljefyret og oljetanken. Nedenfor kan du lese mer om ordningen.

Byggeklosser

Bestill vår varmepumpebrosjyre

Det er mye å ta hensyn til innen du bestiller en varmepumpe. Bestill gjerne et eksemplar av vår varmepumpebrosjyre. Her finner du svar på det meste.

SEND BESTILLING
Navn: * E-postadresse: Telefon: Adresse: * Postnummer: * By: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Skriv inn din e-postadresse i skjemaet, hvis du ønsker vår varmepumpebrosjyre som pdf.

E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Tilskudd fra Enova

I 2015 innførte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere: Enovatilskuddet. Registrerer du kvitteringene i Enovas nettportal får du pengene tilbake i løpet av tre uker.

LES MER OM TILSKUDD FRA ENOVA

Hvordan fungerer bergvarme

En bergvarmepumpe leverer varme til boligen, og produserer varmt vann ved å utnytte solenergi som lagret i berggrunnen . Men hvordan fungerer det egentlig?

SLIK FUNGERER BERGVARME