Fra oljefyring til varmepumpe på kort tid

Har du oljekjele og et vannbårent varmesystem, må du bytte til en fremtidsrettet varmeløsning med varmepumpe. Dette vil være en investering som både senker dine varmekostnader og øker verdien på huset, samtidig som ditt utslipp av CO2 blir betydelig redusert til gavn for miljøet.

Flere alternativer
Du kan velge mellom en varmepumpe som henter gratis energi fra fjell, jord eller vann, eller en luft/vann varmepumpe som henter energien fra luften.

Slik foregår det
Ta kontakt med en installatør som kan komme på befaring og foreta en kartlegging av effektbehovene i din bolig. Dette kalles dimensjonering og er viktig for at du skal få en varmepumpe som passer for deg og dine behov, yter best mulig varmekomfort og gir god
driftsøkonomi.

Installatøren tar ansvaret for hele installasjonen. Arbeidet inne i huset begynner med at det gamle oljefyret demonteres. I løpet av en dag vil man ofte ha kommet så langt at varmepumpens el.kolbe settes i drift og starter oppvarmingen av varmesystem og tappevann.

Hva som skjer utenfor huset avhenger av type varmepumpe som er valgt. En luft/vann varmepumpe krever ingen grunnboring eller andre inngrep på tomten. Varmepumpen plasseres på et egnet sted utenfor huset, og kobles på varmesystemet. Er det valgt en bergvarmepumpe må det bores en energibrønne, eller det må graves hvis det er valgt en jordvarmepumpe. 

Tilskudd fra Enova
Enova støtter ikke lenger fjerning av oljefyr og -tank. 

Byggeklosser