Grunnene på to minutter

Det er mye å sette seg inn i før du kjøper varmepumpe. Det er mange nye uttrykk, og sikkert en masse ting du ikke visste fra før. Her er nyttig informasjon for de som ønsker å få en oversikt over det viktigste og mest grunnleggende om varmepumper på to minutter.

En varmepumpe utnytter lagret solenergi

Solen er kilden til alt liv, og solens varme gir mengder av gratisenergi
som lagres i luft, fjell, jord og vann. Varmepumpen er ditt verktøy til å
utnytte denne gratisenergien. Gjennom å hente og utvinne varme effektivt kan
dine oppvarmingskostnader reduseres betydelig – i noen tilfeller mer enn
85%. Kostnadsbesparelsene er ofte så store at de finansierer investeringen i
løpet av få år.

På samme måten som et batteri kan jordkloden lagre energi, men i dette
tilfellet er det solenergi som lagres når solen varmer opp fjell, jord, luft og vann. Det er denne solenergien som varmepumpen bruker når som helst i løpet av et år og til alle døgnets tider.

Vi kan starte med å dele inn varmepumper i to kategorier:

Varmepumper for bergvarme/jordvarme/sjøvarme samt luftvarmepumper.

Kategori 1: Bergvarme, jordvarme og sjøvarme

Man bruker samme type varmepumpe for bergvarme, jordvarme og sjøvarme. Den eneste forskjellen er hvilken energikilde man utnytter med varmepumpen. Varmepumpen omdanner energien fra hver enkelt energikilde til varme, som overføres til husets varmesystemer.

Felles for disse varmepumpene er at de gir et komplett varmesystem som også produserer varmt tappevann. Det varme vannet lagres i varmtvannsberederen, noe som betyr at det alltid er varmt vann tilgjengelig når du trenger det.

Bergvarme

En bergvarmepumpe henter energi fra berggrunnen (gjennom en kollektorslange, som er nedsenket i et borehull)

Jordvarme

En jordvarmepumpe fungerer på nøyaktig samme måte som en bergvarmepumpe. Den eneste forskjellen er at den henter energi fra jordsmonnet (gjennom en kollektorslange som er begravet omtrent en meter under bakken) i stedet for et borehull.

Sjøvarme

En sjøvarmepumpe fungerer på samme måten som en bergvarmepumpe og en jordvarmepumpe. Forskjellen er at den henter energi fra en kollektorslange som er nedsenket i vann (for eksempel en fjord, en innsjø eller et vassdrag).

Kategori 2: Luftvarmepumper

Det finnes tre ulike typer luftvarmepumper - luft/vann-varmepumpe, luft/luft varmepumpe og avtrekksvarmepumpe .

Felles for dem er at de utnytter energien fra luften, utover dette er det store forskjeller på varmepumpene.

Luft/vann varmepumpe

En luft/vann  varmepumpe henter energien fra uteluften. Energien omdannes til varme som overføres til husets radiatorer og/eller vannbårne gulvvarmesystem.

En luft/vann varmepumpe produserer også varmt tappevann. Varmtvannet lagres i en varmtvannsbereder slik at det alltid er varmtvann tilgjengelig når du har behov for det. 

Våre luft/vann varmepumper gir deg et komplett varmesystem.

Luft/luft varmepumpe

En luft/luft varmepumpe utnytter energien fra uteluften. Energien omdannes til varme eller kulde som spres boligen gjennom en vifte. 

En luft/luft varmepumpe kan ikke produsere varmt tappevann og er derfor et komplement til annen oppvarming. 

Avtrekksvarmepumpe

En avtrekksvarmepumpe gjenvinner energien fra husets ventilasjonsluft, og tilbakefører varmen til husets varmesystem. Den kan gi besparelser men er ikke hovedforsørger av varme og varmt vann.

Thermia har ikke avtrekksvarmepumper.

Verdt å merke seg

Vannbårent varmesystem

Hvis du ønsker å installere bergvarmepumpe, jordvarmepumpe , sjøvarmepumpe eller luft/vann-varmepumpe, trenger du et vannbasert varmesystem (som betyr at oppvarmingen skjer via radiatorer og/eller vannbåren gulvvarme).

Hvis boligen ikke har det, ekan man installere et vannbasert varmesystem samtidig med at varmepumpen installeres. Dette vil koste litt ekstra, men ikke glem at disse pengene tjenes inn gjennom reduserte varmekostnader, og verdiøkning på boligen.

Utvinner fornybar gratisenergi

Energien som en varmepumpe trenger er ren solenergi, som er lagret i fjell, jord, sjø eller luft. Det betyr at varmepumper er fornybare energikilder. For å fungere må varmepumpen tilføres en viss mengde elektrisk energi. Den brukes til å drive de elektriske komponentene i varmepumpen. Generelt kan man si at en varmepumpe trenger omtrent en del elektrisk energi for å gi fire deler solenergi tilbake.

Minimalt vedlikehold

En varmepumpe trenger minimalt vedlikehold. Hvis den installeres korrekt kan du nesten glemme at du har den. Den skal fungere hver dag, hele året, mens du har det varmt og behagelig i hjemmet.  

Flere bruksområder for din varmepumpe

Ved å utstyre varmepumpen med valgfritt tilbehør, kan du øke bruksmulighetene. Du kan f.eks la det varme opp svømmebassenget til en lav kostnad. Eller hvorfor ikke la den kjøle huset om sommeren til en betydelig lavere pris enn med tradisjonell aircondition. En annen populær tilleggsfunksjon er fjernstyring av varmepumpen via smarttelefon, nettbrett eller PC.

Be om tilbud

Vi tar ansvar for installasjon av varmepumpen. Vi hjelper deg å beregne fremtidige besparelser.

Jeg ønsker et tilbud

Vi svarer gjerne på dine Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Navn: * By: * Telefon: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Gratis rådgivning

Vurderer du å kjøpe varmepumpe? Vi gir deg gratis råd og veiledning.

Jeg ønsker rådgivning

Vi svarer gjerne på dine Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Navn: * By: * Telefon: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Snakk med en ekspert

Din lokale ekspert gir deg gode råd når du vurderer å kjøpe varmepumpe - og det er helt gratis!

Jeg ønsker kontakt med en ekspert

Vi svarer gjerne på dine Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt.

Navn: * By: * Telefon: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)