BERGVARMEPUMPE / JORDVARMEPUMPE

Thermia Diplomat Inverter

 • Minimerer varmekostnadene ved hele tiden å tilpasse driften etter de aktuelle behovene 
 • Uslåelig varmtvannskomfort - alltid nok varmt tappevann til lavest mulig kostnad
 • Unikt styringssystem som optimaliserer alle komponenter for beste mulige rammebetingelser

Bergvarmepumpe med maksimale ytelser

En nyutviklet turtallsstyrt kompressor, sammen med en helt ny styring, er en stor del av hemmeligheten bak Diplomat Inverters høye ytelser.

Kompressoren i varmepumpen tilpasser hele tiden effekten etter de gjeldende forhold. Dette gir høy årsvarmefaktor, og det blir aldri brukt mer energi enn det som er nødvendig. Dermed kan varmekostnadene ytterligere reduseres. 

Ekstra mye varmtvann til lave kostnader

Diplomat Inverter er i tillegg utstyrt med Thermias HGW teknologi, som betyr at den produserer varmtvann med hjelp av en hetgassveksler. Denne teknologien gjør at varmepumpen produserer varmt tappevann samtidig som den produserer varme til boligen. Det gjør at produksjonen av varmtvann skjer til en lavere kostnad enn med tradisjonell teknologi. 

Smart og brukervennlig styring

Diplomat Inverter styres fra en brukervennlig pekeskjerm på varmepumpen. Det første du ser på skjermen, er symbolet for å justere temperaturen.

Via Thermia Online har du mulighet til å overvåke og fjernstyre din varmepumpe. Overvåkingsfunksjonen følger med varmepumpen. Fjernstyringsfunksjonen er en tilleggstjenste.

Be om tilbud

Vi utarbeider et gratis og uforpliktende tilbud basert på dine opplysninger.

Fyll ut informasjonen under, og vi vil kontakte deg for å gå gjennom dine behov og ønsker. Basert på denne informasjonen, vil du få et tilbud. Det er selvfølgelig gratis og uforpliktende.

Navn: * By: * Telefon dagtid: * E-postadresse: *

(* = obligatoriske opplysninger)

Produktegenskaper:

 • Varmepumpe for bergvarme, jordvarme og sjøvarme
 • Inverterteknologi – turtallsstyrt kompressor
  • Tilpasser hele tiden driften etter forholdene for å gi lavest mulig energiforbruk
  • Det er ikke nødvendig med tilskuddsvarme
  • Perfekt når du skal bytte varmepumpe da den tilpasser seg forholdene
 • HGW-teknologi
  • Varmtvann ”på kjøpet” når varmepumpen varmer opp boligen
  • Høyere temperatur i berederen gir større mengde tilgjengelig varmt tappevann i kranen
 • TWS-teknologi
  • Raskere oppvarming av det varme vannet
  • Gir mulighet for å tappe større mengder varmt vann ut av berederen
  • Lavere varmekostnader
 • Behovsstyrt oppvarming av tappevannet
  • Effekten på varmvannsproduksjonen tilpasses etter behovet takket være Genesisstyringen og inverterteknologien
 •  Genesis-styring
  • Kuldekretsovervåking med trykktransmittere gir nøyaktig styring
  • Overvåker og styrer hver enkel komponent i varmepumpen og optimerer helheten for best mulige driftsforutsetninger
 • Online
  • Fjernovervåkning av varmepumpen (standardfunksjon)
  • Fjernstyrning av varmepumpen (tilleggsfunksjon)
 • Komfortkjøling: mulighet til å kjøle boligen til en lav kostnad (tilbehør)
 • Smuss- og magnetittfilter inngår som standard
 • Enkel og intuitiv styring
  • Fargepekeskjerm
  • Brukervennlige menyer
 • Lavt lydnivå
 • Rustfri varmtvannsbereder i høy kvalitet betyr at det ikke er nødvendig med offeranode
 • Finnes i Duo-modell (for lave takhøyder og større varmtvannsbehov)

Energiklasse med styring

Energiklasse uten styring