Milstolpar i Thermias historia

Här kan du läsa om några av de viktigaste händelserna och innovationerna i Thermias historia.

1889

Thermias grundare Per Anderson (1861-1942) startar upp en smedja i Arvika och börjar tillverka vedeldade koksspisar. Detta var starten och grunden till en framgångrik karriär och grunden till det bolag som några år senare får namnet Thermia.

1923

Thermia grundas och tillverkningen inriktas på tre huvudprodukter:
- Moderna bränslebesparande koksspisar
- Värmeledningspannor med tillhörande radiatorer
- Varmvattenberredare

1927

Thermia får patent på speciell luftförvärmningsanorning för kokspisar. Kokspisen är den viktigaste värmeanordingen i hemmet med långa nyttjandetider och drar mycket bränsle. Det nya patentet ökade verkningsgraden, förvärmningsluften värme ökades från rumstemperatur till 150-300 grader beroende på eldningens omfattning. 

1931 - 1972

Thermia fortsätter att utvecklas i en rasande fart. Per Andersons innovationsanda sätter sig i väggarna och det produceras köksspisar med inbyggda vattenberedare för varmvatten, större pannor för flerfamiljshus och med tiden även oljekassett och eluppvärmda vattenberedare. 

Allt efter Per Andersons eget motto: De fabrikat man släpper ut måste vara, inte bara de bästa i sin tid, utan före sin tid, över sin tid. 

1973

Sveriges första värmepump med inbyggd varmvattenberedare utvecklas av Thermia som resultatet av ett samverkansprojekt.

1977

Storsatsning på ett rikstäckande återförsäljarnät inleds. Detta år rekryteras 14 stycken återförsäljare. Thermiaskolans utbildning för återförsäljare startas. Ingen får bli återförsäljare hos oss utan att först erhålla dokumenterad produktkunskap. Allt för din trygghet som köpare.

1980

Revolutionerande värmeväxlarutveckling med kraftigt ökad värmeöverföring och minskad mängd köldmedium. Det sistnämnda en fördel ur miljösynpunkt. Projektets resultat presenteras och en av de ledande personerna bakom innovationen är Thermias dåvarande utvecklingschef professor Erik Granryd.

1984

Reglerdator för helautomatisk styrning av värmepump, varmvatten och tillsatsvärme introduceras i Thermiasortimetet.

1993

Den första värmepumpen med alla enheter samlade i en gemensam modul presenteras av Thermia. Värme, varmvatten, elpatron och reglerdator ryms i en praktisk och utrymmessparande "förpackning" som endast upptar 60x60 cm golvyta.

1994

Scrollkompressor med hög verkningsgrad, stor tillförlitlighet och låg ljudnivå lanseras av Thermia.

2000

Styrning/övervakning av värmepumpen på distans möjliggörs. Grunden är därmed lagd för den internettjänst som i dag heter Thermia Online.

2002

Den första värmepumpsanpassade scrollkompressorn, vilken ger avsevärt högre årsverkningsgrad, introduceras av Thermia.

2004

TWS-tekniken som ger den första värmepumpsanpassade varmvattenberedaren med marknadens bästa varmvattenproduktion presenteras av Thermia. Tekniken bygger på en mer ekonomisk vattenuppvärmning genom skiktning.

2005

Luftvärmepumpen Thermia Atria lanseras. Detta var den första luftvärmepump som kunde utvinna energi ur luften ända ned till -20°C konstruerades av Thermia. Under våren kom denna banbrytande teknik som gjorde luftvärme till ett bra alternativ.

Under hösten lanseras av Diplomat Optimum - en bergvärmepump med varvtalsstyrda cirkulationspumpar, som sekund för sekund anpassar driften efter rådande värmebehov.

2007

Heat Pumps R&D Center invigs i Arvika av prins Carl Philip. Här utvecklas värmepumpar som passar allt från tropiskt till arktiskt klimat, vilket gör att Thermia ska kunna tillgodose hela världens behov.

Thermia-museet i Arvika invigs. I samma lokaler som Thermia huserade 1923-1968 samsas pannor, spisar och vedeldade varmvattenberedare från förra seklet med dagens moderna värmepumpar.

2008

Thermia revolutionerar värmepumpsmarknaden ännu en gång -nu med Thermia Diplomat Optimum G2 med HGW-teknik. Den nya teknologin för varmvattenberedning löser en hittills omöjlig ekvation; under den del av året huset värms upp, produceras mycket mer och varmare varmvatten än med någon annan värmepump på marknaden. Men energiåtgången är mindre.

2011 

Luft/vattenvärmepumpen Thermia Atec lanseras och blir bäst i test gällande besparing i Energimyndighetens stora test av luft/vattenvärmepumpar 2011.

Thermia Link lanseras. Med värmepumpstillbehöret Thermia Link knyts alla delar i värmesystemet samman via trådlös kommunikation

2012

Thermia Diplomat Optimum G3 lanseras med ny teknik i kylkretsen som tillsammans med en hel rad av andra tekniska lösningar ger en årsvärmefaktor i särklass.

Även tillbehöret Thermia Online nylanseras vilket gör att värmepumpen nu kan styras på distans via smartphone, dator eller surfplatta.

2014

Fastighetsvärmepumpen Thermia Mega lanseras, med bl.a. ett kraftfullt styrsystem, inverterstyrd kompressor och färgpekskärm.

2015

Värmepumpen Thermia Diplomat Inverter lanseras - en bergvärmepump med bl.a. inverterstyrd kompressor, smart varmvattenproduktion och en helt ny typ av reglersystem.