Installasjon av luft/vann varmepumpe

Ønsker du å installere luftvarme? Ta kontakt med en installatør som kan hjelpe deg med alt fra riktig produktvalg til ferdig varmesystem.

Når du skal installere en luft/vann varmepumpe er det installatøren som har totalansvaret. Arbeidet kan ofte utføres i løpet av få dager. Normalt trenger varmen kun være av et par timer. For deg som kunde, bør det være en enkel sak å få installert en luft/vann varmepumpe.

Installasjonen av en luft/vann varmepumpe er enklere, og dermed også rimeligere enn installasjon av bergvarme og jordvarme. Man skal dog huske på, når man diskuterer investeringskostnader, at en luft/vann varmepumpe normalt sett ikke gir like store besparelser som en bergvarmepumpe eller en jordvarmepumpe.

Hensyn som må tas i forbindelse med installasjonen

Thermias luft/vann varmepumper består av to deler: en innedel og en utedel. Disse delene skal kobles sammen med rør under installasjonen. For å unngå effekttap i rørene er det viktig at delene ikke er plassert for langt fra hverandre.

Ved installasjonen er det også viktig å tenke på plasseringen av utedelen. Om vinteren kan det være nødvendig å la viften i utedelen gå på et høyere turtall for å gi tilstrekkelig effekt. Hvis utedelen er plassert på et sted som er følsom for lyd, kan dette oppleves som støy.