Enovatilskudd

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. For huseieren betyr det også bedre bokomfort og reduserte energiutgifter.

Dagens støttesatser endres 1. juli 2021

Enova har hatt som ambisjon å utbetale 1 milliard kroner til boligeierne i løpet av den fireårige avtaleperioden med Klima- og miljødepartementet, som nå er inne i sitt siste år.

Støtte til luft-vann-varmepumpe avvikles 1. juli 2021

Men inntil da får du opptil 5000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.Du får inntil 5.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe.

Les mer om endringen i støttesatserne her

Du får fremdeles opptil 10.000 kroner i støtte for væske-til-vann-varmepumpe etter 1 juli

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele boligen.

 

Her finner du mer info om alle energitiltak.

Installatører over hele landet

Finn din installatør