Produksjon i Arvika


Arvika er sentrum for Thermias virksomhet. Her er vårt hovedkvarter, og siden 2012 er all produksjon konsentrert her. I forbindelse med fabrikken er det vårt forsknings- og utviklingssenter, Europas mest moderne i vår bransje. Det er også vår utdanningsenhet, Thermia Skolan.

Innsamling av produksjon, forskning, utvikling og opplæring på ett sted har skapt et dynamisk senter hvor selskapets ulike aktiviteter kan samarbeide effektivt, utveksle erfaringer og utvikle seg.